resetpowiększdrukuj

Walory kulturowe i przyrodnicze pogranicza polsko-słowackiego

Obszar pogranicza polsko-słowackiego Euroregionu "Tatry" posiada wybitne walory kulturowe i przyrodnicze. Po polskiej stronie granicy znajdują się wszystkim znane parki narodowe tj. Tatrzański Park Narodowy, Pieniński Park Narodowy, Babiogórski Park Narodowy oraz Gorczański Park Narodowy, a po stronie słowackiej: Tatranský národný park, Pieninský národný park, Národný park Slovenský raj, Národný park Nízke Tatry, Národný park Malá Fatra, Národný park Veľká Fatra oraz obiekty wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Po stronie polskiej są to Kościół św. Michała Archanioła w Dębnie Podhalańskim i Kościół św. Filipa i św. Jakuba w Sękowej. Natomiast po stronie słowackiej: Spiskie Podhradie, Bardiejov i Vilkolinec-rezerwat architektury ludowej. Po obu stronach Tatr jest także wiele unikatowych atrakcji kulturowych i przyrodniczych, które często są niedostrzegane i niedoceniane nie tylko przez turystów, ale także przez mieszkańców Euroregionu. Z tego powodu atrakcje te nie są odwiedzane przez mieszkańców ani przez turystów. Dlatego Związek Euroregion "Tatry" i Zdruzenie Euroregion "Tatry" w swojej długoletniej współpracy dążą do zwiększenia poziomu wykorzystania tych zasobów dla mieszkańców i turystów.

Euroregion "Tatry" składa się z historyczno-kulturowo-przyrodniczych krain tj.: Orawa, Spisz, Podhale, Liptów, Sądecczyzna, które położone są wokół Tatr. Stanowią one w sensie instytucjonalnym i funkcjonalnym jeden wspólny obszar, który wymaga w szczególności wspólnej ochrony przyrody i wspólnej promocji walorów kulturowych i przyrodniczych. Realizacja przez partnerów projektu następujących zadań: Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze miast Euroregionu "Tatry", Walory przyrodnicze i kulturowe Karpat, Triennale Sztuki Naiwnej i Art Brut Pogranicza Polsko-Słowackiego im. Edwarda Sutora, Euroregion "Tatry" Tour Podhale, Spisz, Orawa, Liptów, umożliwi upowszechnienie wśród szerokiego grona odbiorców informacje o tych znanych i mało znanych walorach bogatego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego po obu stronach granicy, które warto propagować .

Zarówno wydane w ramach projektu publikacje tj.: specjalny numer Rocznika Euroregionu "Tatry" Pogranicze Polsko-Słowackie, książka Karpaty polskie. Przyroda, człowiek - kartki z dziejów, katalogi wystaw jak i wydarzenia zorganizowane w ramach mikroprojektu tj. Forum Miast Euroregionu "Tatry" czy wyścig rowerowy Euroregion "Tatry" Tour ułatwią szerokiemu gronu odbiorców z Polski i Słowacji dostęp do osobliwości przyrodniczych i kulturowych na pograniczu polsko-słowackim. Oczekujemy, że projekt przyczyni się do jeszcze większego docenienia przez mieszkańców i turystów osobliwości kulturowych i przyrodniczych na pograniczu polsko-słowackim, a tym samym do zwiększenia zainteresowania i podniesienia konkurencyjności tego obszaru.

 Cel ogólny

×      Zwiększenie wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego dla podniesienia atrakcyjności i konkurencyjności obszaru Euroregionu „Tatry”

Cele szczegółowe

 • Upowszechnienie wiedzy wśród mieszkańców i turystów na temat walorów przyrodniczych i kulturowych Euroregionu „Tatry”
 • Wypromowanie wśród mieszkańców i turystów nowego produktu turystycznego Euroregionu „Tatry” tj. Euroregion „Tatry” Tour Podhale, Spisz, Orawa, Liptów

 Zadania

Zadanie nr 1 Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze miast Euroregionu „Tatry”

Działania:

 • organizacja dwudniowego Forum Miast Euroregionu „Tatry” na temat Dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Miast Euroregionu „Tatry”
 • wydanie specjalnego numeru Rocznika Euroregionu „Tatry”  Pogranicze Polsko-Słowackie, w którym opublikowane będą referaty wygłoszone podczas Forum

 Zadanie nr 2 Walory przyrodnicze i kulturowe Karpat

Działania:

 • wydanie książki pt. „ Karpaty polskie. Przyroda, człowiek – kartki z dziejów”
 • promocja książki połączona z wystawą promująca Karpaty na pograniczu polsko-słowackim

 Zadanie 3 Triennale Sztuki Naiwnej i Art. Brut Pogranicza Polsko-Słowackiego im. Edwarda Sutora

Działania:

 • organizacja i przeprowadzenie konkursu sztuki naiwnej i art. brut z udziałem artystów pogranicza polsko-słowackiego
 • przygotowanie wystawy pokonkursowej, której będzie towarzyszył katalog
 • organizacja konferencji naukowej na temat sztuki naiwnej pt. „Outsaiderzy pogranicza polsko- słowackiego połączona z wystawą prac patrona konkursu Edwarda Sutora w setną rocznicę urodzin. Wystawie towarzyszyć będzie katalog.

 Zadanie 4 Euroregion „Tatry” Tour Podhale, Spisz, Orawa, Liptów

Działania:

 • organizacja wspólnego polsko-słowackiego wyścigu rowerowego Euroregion „Tatry” Tour
 • przygotowanie i przeprowadzenie konkurs wiedzy na temat atrakcji kulturowych i przyrodniczych na historyczno-kulturowo-przyrodniczym 

 

Wernisaż wystawy pokonkursowej w ramach Triennale Sztuki Naiwnej i Art Brut Pogranicza Polsko-Słowackiego im. Edwarda SutoraWernisaż wystawy pokonkursowej w ramach Triennale Sztuki Naiwnej i Art Brut Pogranicza Polsko-Słowackiego im. Edwarda Sutora
2018-02-09
Serdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy pokonkursowej w ramach Triennale Sztuki Naiwnej i Art Brut Pogranicza Polsko-Słowackiego im. Edwarda Sutora.
Triennale Sztuki Naiwnej i Art Brut Pogranicza Polsko-Słowackiego im. Edwarda Sutora
2018-01-10
Dnia 4 stycznia 2018 r. w siedzibie Euroregionu "Tatry" w Nowym Targu odbyło się posiedzenie jury konkursu twórczości artystów amatorów z kręgu sztuki naiwnej i art brut, organizowanego w ramach Triennale Sztuki Naiwnej i Art Brut Pogranicza Polsko-Słowackiego im. Edwarda Sutora.
Finałowy etap Konkursu wiedzy na temat atrakcji przyrodniczych i kulturowych na Historyczno-kulturowo-przyrodniczym szlaku wokół TatrFinałowy etap Konkursu wiedzy na temat atrakcji przyrodniczych i kulturowych na Historyczno-kulturowo-przyrodniczym szlaku wokół Tatr
2017-12-05
Dnia 4 grudnia 2017 r. w siedzibie Związku Euroregion „Tatry” w Nowym Targu odbył się finałowy etap Konkursu wiedzy na temat atrakcji przyrodniczych i kulturowych na historyczno-kulturowo-przyrodniczym szlaku wokół Tatr realizowanego w ramach mikroprojektu pt. „Walory kulturowe i przyrodnicze pogranicza polsko-słowackiego” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
Pierwszy etap Konkursu wiedzy na temat atrakcji przyrodniczych i kulturowych na Historyczno-kulturowo-przyrodniczym szlaku wokół TatrPierwszy etap Konkursu wiedzy na temat atrakcji przyrodniczych i kulturowych na Historyczno-kulturowo-przyrodniczym szlaku wokół Tatr
2017-11-24
Dnia 23.11.2017 r. w siedzibie Związku Euroregion „Tatry” w Nowym Targu odbyło się posiedzenie polsko-słowackiego jury Konkursu wiedzy na temat atrakcji przyrodniczych i kulturowych na Historyczno-kulturowo-przyrodniczym szlaku wokół Tatr realizowanego w ramach mikroprojektu pt. „Walory kulturowe i przyrodnicze pogranicza polsko-słowackiego” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
Wernisaż wystawy rzeźb Edwarda Sutora pt. "Szukający głowy".Wernisaż wystawy rzeźb Edwarda Sutora pt. "Szukający głowy".
2017-09-25
Dnia 21 września 2017 r. w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu odbył się wernisaż wystawy rzeźb Edwarda Sutora pt. "Szukający głowy".
Zapraszamy do udziału w Triennale Sztuki Naiwnej i Art Brut Pogranicza Polsko-Słowackiego im. Edwarda SutoraZapraszamy do udziału w Triennale Sztuki Naiwnej i Art Brut Pogranicza Polsko-Słowackiego im. Edwarda Sutora
2017-09-22
Związek Euroregion "Tatry" we współpracy ze Združeniem Euroregion „Tatry” zaprasza do udziału w Triennale Sztuki Naiwnej i Art Brut Pogranicza Polsko-Słowackiego im. Edwarda Sutora.
Wystawa rzeźb Edwarda Sutora w stulecie urodzin artysty pt. "Szukający głowy"Wystawa rzeźb Edwarda Sutora w stulecie urodzin artysty pt. "Szukający głowy"
2017-09-19
Związek Euroregion "Tatry", Muzeum Podhalańskie w Nowym Targu oraz Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem zapraszają na wernisaż wystawy Edwarda Sutora w stulenie urodzin artysty pt. "Szukający głowy".
Forum Miast Euroregionu TatryForum Miast Euroregionu Tatry
2017-09-14
W dniach 11-12 września 2017 r. w Hotelu Hviezdoslav w Kieżmarku odbyło się Forum Miast Euroregionu "Tatry".
Forum Miast Euroregionu "Tatry"Forum Miast Euroregionu "Tatry"
2017-09-04
W dniach 11-12 września 2017 r. w Kieżmarku na Słowacji odbędzie się Forum Miast Euroregionu "Tatry".