Razem przeciwko skutkom zmian klimatu na pograniczu polsko-słowackim. Zarządzanie kryzysowe w teorii i w praktyce.

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu I Przyjazne naturze i bezpieczne pograniczne programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027.

Projekt zakłada zwiększenie skuteczności działań podejmowanych przez ochotnicze straże pożarne z Polski i ze Słowacji w łagodzeniu skutków klęsk żywiołowych .


Partner wiodący: Związek Euroregion „Tatry”


Partnerzy projektu: Gmina Rabka-Zdrój, Gmina Łapsze Niżne, Gmina Dobczyce, Gmina Lipnica Wielka, Gmina Nowy Targ, Obec Štrba (Główny Partner Transgraniczny), Mesto Spišská Stará Ves, Mesto Trstená.  


Okres realizacji projektu:  01.01.2024 r. – 31.12.2025 r.


Wartość projektu:  
1 628 522,92 EUR

 

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (80%):   1 302 818,34 EUR

 

Cel główny

Zwiększenie skuteczności działań ochotniczych straży pożarnych z Polski i ze Słowacji w łagodzeniu skutków zmian klimatu na obszarze położonych wokół Tatr.Cele szczegółowe

1.       Wzmocnienie potencjału operacyjnego ochotniczych straży pożarnych.

2.       Poprawa współpracy ochotniczych straży pożarnych z Polski i ze Słowacji.

3.       Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców.


Powyższe cele zostaną osiągnięte poprzez realizację zadań zaplanowanych w ramach projektu:

1.   Zwiększenie zdolności operacyjnej ochotniczych straży pożarnych na terenach górskich położonych wokół Tatr.

2.  Opracowanie wspólnego polsko-słowackiego systemu współpracy i planu działania w razie klęsk żywiołowych na terenach górskich położonych wokół Tatr.

3.   Kampania edukacyjna dla mieszańców pogranicza polsko-słowackiego.

 

Grupy docelowe:


×          samorządy z Polski i ze Słowacji (partnerzy projektu) oraz działające na ich terenie służby zarządzania kryzysowego,  

×          mieszkańcy pogranicza polsko-słowackiego,

×          turyści odwiedzający pogranicze.

 


Projekt pt. „Razem przeciwko skutkom zmian klimatu na pograniczu polsko-słowackim. Zarządzanie kryzysowe w teorii i w praktyce" jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027.