Rola Euroregionu Tatry w upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko-słowackiego

Od marca 2020 r. Związek Euroregion "Tatry" wspólnie z partnerem słowackim Zdruzeniem Euroregion Tatry realizuje mikroprojekt pt. "Rola Euroregionu "Tatry" w upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko-słowackiego".

Samorządy i instytucje na pograniczu polsko-słowackim korzystają z dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programów współpracy transgranicznej na obszarze Euroregionu „Tatry” tj. Program Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A PL-SK 2004-2006, Program Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013, a obecnie Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Realizacja wspólnych polsko-słowackich mikroprojektów z dziedziny kultury pozytywnie wpływa na promocję i zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze Euroregionu „Tatry” . Do chwili obecnej zostały zrealizowane 342 małe niedochodowe mikroprojekty dofinansowane na łączną kwotę ponad 9,4 mln euro. Poszczególne mikroprojekty rozwiązały  pojedyncze problemy zidentyfikowane przez wnioskodawców na pograniczu polsko-słowackim. Z efektów tych projektów korzystają mieszkańcy i turyści przybywający na pogranicze. Ich realizacja w ostatnich latach ma ogromne znaczenie na upowszechnienie i zachowanie znanych i mało znanych obszarów kultury na terenie Euroregionu „Tatry”. Dlatego ważne jest, aby całościowo zaprezentować efekty tych projektów i ich wpływ na upowszechnienie dziedzictwa kulturowego pogranicza.W związku z tym działania zaplanowane w projekcie będą promowały różnorodność kultur oraz upowszechniać wiedzę nt. roli Euroregionu „Tatry” w popularyzowaniu dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-słowackim.Powyższy cel będzie realizowany poprzez zaplanowane wspólnych polsko-słowackie działania tj.: konferencja, wystawa i publikacja. Wystawa prezentowana będzie w polskich i słowackich miastach. Pogranicze polsko-słowackie jest obszarem, na którym od wieków przenikało się wiele kultur: niemiecka, polska, rusińska, romska, słowacka, węgierska i żydowska. Pamiątki tych kultur zachowały się do dziś po obu stronach granicy. Odnaleźć je można w architekturze, folklorze, obyczajach, sztuce i języku. Nieustanny rozwój społeczno-gospodarczy, a także postęp cywilizacyjny sprawiają, że zanika pamięć o tak unikatowym i bezcennym dorobku kulturowym. Ponadto brak jest wspólnych inicjatyw promujących w sposób kompleksowy bogactwo i różnorodność kultur na pograniczu polsko-słowackim. Organizowane wydarzenia na obszarze pogranicza polsko-słowackiego najczęściej prezentują folklor i rzemiosło. Dlatego tradycja i zwyczaje różnych kultur pogranicza tj. niemieckiej, polskiej, rusińskiej, romskiej, słowackiej, węgierskiej i żydowskiej są mało znane nie tylko wśród turystów, ale także wśród mieszkańców pogranicza. Euroregion „Tatry” poprzez realizację projektu chce zaprezentować i zachować pamięć o tych tradycjach i zwyczajach. Szczególnie będzie temu służyć konferencja, festiwal kultur pogranicza polsko-słowackiego oraz konkurs fotograficzny i wystawa pokonkursowa, które są również ciekawym sposobem na dotarcie do szerokiej grupy odbiorców. W prosty, a zarazem interesujący sposób zaprezentowane zostanie bogactwo i różnorodność kultur na obszarze Euroregionu "Tatry".

Partner wiodący: Związek Euroregion "Tatry"
Partner projektu: Zdruzenie Euroregion Tatry 

Okres realizacji projektu: 01.03.2020 r. do 31.08.2022 r. 
Całkowite koszty kwalifikowalne projektu: 83 298,18 euro 
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) 70 803,45 euroCel ogólny:

Popularyzacja dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-słowackim 

Cele szczegółowe:
1. Upowszechnienie wiedzy wśród mieszkańców i turystów na temat bogactwa kultur na pograniczu polsko-słowackim
2. Wzrost zainteresowania grup docelowych różnorodnością kultur na obszarze Euroregionu "Tatry" poprzez czynny udział w działaniach projektu.
 
Działania:
  •   Promowanie kultury poprzez realizację mikroprojektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
  •   Bogactwo kultur pogranicza polsko-słowackiego.
  •   Kultura i tradycja w obiektywie.
  •   Zwyczaje i tradycje w poszczególnych regionach Euroregionu "Tatry".
  •   Euroregion "Tatry" w oczach dzieci.
 

Mikroprojekt  współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz z budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

 
 
Zapraszamy do obejrzenia filmu prezentującego bogactwo pogranicza polsko-słowackiego
2022-08-31
Film ukazuje jak zmieniło się polsko-słowackie pogranicze dzięki realizacji projektów dofinasowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Zapraszamy na wystawę !
2022-08-31
Związek Euroregion "Tatry" serdecznie zaprasza do obejrzenia wystawy prezentującej efekty mikroprojektów z dziedziny kultury realizowanych na polsko-słowackim pograniczu.
Konferencja pt. "Wpływ realizacji mikroprojektów na promocję kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-słowackim"
2022-08-31
W dniu 30 sierpnia 2022 r. w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu odbyła się konferencja pt. „Wpływ realizacji mikroprojektów na promocję kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-słowackim”, której towarszyszyło otwarcie wystawy prezentującej efekty mikroprojektów z dziedziny kultury realizowanych na polsko-słowackim pograniczu.
Zapraszamy na konferencję pt. "Wpływ realizacji mikroprojektów na promocję kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-słowackim".
2022-08-29
Konferencja odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2022 r. w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu ul. Sobieskiego 2. Rozpoczęcie o godz. 13:00.
Zapraszamy do obejrzenia wystawy prac plastycznych Sylwii Mensfeld laureatki Triennale Sztuki Naiwnej i Art Brut Pogranicza Polsko-Słowackiego im. Edwarda Sutora
2022-06-02
Wystawa prezentowana jest w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu, ul. Sobieskiego 2 do dnia 30 czerwca 2022 r. w godz. 8.00-15.00
Katalog wystawy prac plastycznych Sylwii Mensfeld laureatki Triennale Sztuki Naiwnej i Art Brut Pogranicza Polsko-Słowackiego i.m. Edwarda Sutora
2022-06-02
Oddajemy w Państwa ręce katalog indywidualnej wystawy malarstwa Sylwii Mensfeld z Nowego Targu, która została laureatką czwartej edycji konkonkursue twórczości artystów nieprofesjonalnych w ramach Triennale Sztuki Naiwnej i Art Brut Pogranicza Polsko-Słowackiego im. Edwarda Sutora.
Wernizaż wystawy malarstwa Sylwii Mensfeld laureatki Triennale Sztuki Naiwnej i Art Brut Pogranicza Polsko-Słowackiego im. Edwarda Sutora
2022-06-01
W dniu 31 maja 2022 r. w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej odbył się wernisaż wystawy malarstwa Sylwii Mensfeld – laureatki Triennale Sztuki Naiwnej i Art Brut Pogranicza Polsko-Słowackiego im. Edwarda Sutora.
Wernisaż wystawy prac plastycznych Sylwii Mensfeld - laureatki Triennale Sztuki Naiwnej i Art Brut Pogranicza Polsko-Słowackiego im. Edwarda Sutora
2022-05-16
Zapraszamy na wernisaż wystawy prac plastycznych Sylwii Mensfeld - laureatki Triennale Sztuki Naiwnej i Art Brut Pogranicza Polsko-Słowackiego im. Edwarda Sutora.
Finisaż wystawy w ramach Triennale Sztuki Naiwnej i Art Brut Pogranicza Polsko-Słowackiego im. Edwarda Sutora
2022-03-02
W dniu 1 marca 2022 r. w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu odbył się finisaż wystawy pokonkursowej w ramach Triennale Sztuki Naiwnej i Art Brut Pogranicza Polsko-Słowackiego im. Edwarda Sutora.

Rozmowa w Radio Kraków o wystawie pokonkursowej w ramach Triennale Sztuki Naiwnej i Art Brut Pogranicza Polsko-Słowackiego im. Edwarda Sutora
2022-02-18
Pan Jan Stępień Sekretarz Radia Kraków przeprowadził rozmowę na temat wystawy pokonkursowej w ramach Triennale Sztuki Naiwnej i Art Brut Pogranicza Polsko-Słowackiego im. Edwarda Sutora.
Wystawa pokonkursowa w ramach Triennale Sztuki Naiwnej i Art Brut Pogranicza Polsko-Słowackiego im. Edwarda Sutora
2022-02-07
Serdecznie zapraszamy na wystawę pokonkursową w ramach Triennale Sztuki Naiwnej i Art Brut Pogranicza Polsko-Słowackiego im. Edwarda Sutora, która prezentowana jest w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu, ul. Sobieskiego 2.
Katalog wystawy pokonkursowej w ramach Triennale Sztuki Naiwnej i Art Brut Pogranicza Polsko-Słowackiego  im. Edwarda Sutora
2022-02-04
Dwujęzyczny polsko-słowacki katalog towarzyszy wystawie pokonkurswej i prezentuje laureatów konkursu oraz ich twórczośc.
Euroregion "Tatry" od A do Z
2022-01-05
Przedstawiamy Państwu publikację Anny Majorczyk pt. "Euroregion "Tatry" od A do Z".
Nowa publikacja Związku Euroregion "Tatry"
2021-11-22
Zapraszamy do zapoznania się z dwujęzycznym, polsko-słowackim katalogiem wystawy pokonkursowej w ramach internetowego konkursu fotograficznego pt. "Bogactwo kultur pogranicza polsko-słowackiego"
Zapraszamy na wystawę!
2021-11-17
Związek Euroregion "Tatry" serdecznie zaprasza do obejrzenia pokonkursowej wystawy w ramch initernetowego konkursu fotograficznego pt. "Bogactwo kultur pogranicza polsko-słowackiego".
Wernisaż wystawy pokonkursowej w ramach internetowego konkursu fotograficznego pt. "Bogactwo kultur pogranicza polsko-słowackiego"
2021-11-17
W dniu 16 listopada 2021 r. w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu odbył się wernisaż wystawy pokonkursowej w ramach internetowego konkursu fotograficznego pt. „Bogactwo kultur pogranicza polsko-słowackiego”.
Zapraszmy na wernisaż wystawy pokonkursowej w ramach internetowego konkursu fotograficznego pt. "Bogactwo kultur pogranicza polsko-słowackiego"
2021-11-08
Związek Euroregion "Tatry" serdecznie zaprasza na wernisaż wystawy ponkursowej w ramach internetowego konkursu fotograficznego pt. "Bogactwo kultur pogranicza polsko-słowackiego".
II etap oceny prac wramach Triennale Sztuki Naiwnej i Art Brut Pogranicza Polsko-Słowackiego im. Edwarda Sutora
2021-11-05
Związek Euroregion "Tatry" uprzejmie informuję, że w dniach 02-03.11.2021 r. jury Triennale Sztuki Naiwnej i Art. Brut Pogranicza Polsko-Słowackiego im. Edwarda Sutora dokonało II etapu prac zakwalifikowanych do konkursu, przyznało nagrody i wróznienia.
I etap oceny prac zgłoszonych do Triennale Sztuki Naiwnej i Art Brut Pogranicza Polsko-Słowackiego im. Edwarda Sutora
2021-10-07
Dnia 05.10.2021 r. odbyło się posiedzenie jury, które dokonało I etapu oceny prac nadesłanych do konkursu twórczości artystów amatorów z kręgu sztuki naiwnej i art brut, organizowanego w ramach Triennale Sztuki Naiwnej i Art Brut Pogranicza Polsko-Słowackiego im. Edwarda Sutora.
Triennale Sztuki Naiwnej i Art Brut Pogranicza Polsko-Słowackiego im. Edwarda Sutora
2021-07-30
Zapraszamy do udziału w Triennale Sztuki Naiwnej i Art Brut Pogranicza Polsko-Słowackiego im. Edwarda Sutora
Wybierz najładniejszą pracę zgłoszona w konkursie plastycznym "Euroregion Tatry oczami dzieci"
2021-07-27
Wybierz najpiękniejszą pracę plastyczną zgłoszoną na konkurs „Euroregion Tatry oczami dzieci”.
Przedłużenie terminu internetowego konkusru fotograficznego
2021-05-04
Związek Euroregion "Tatry" przedłuża termin internetowego konkursu fotograficznego pt. Bogactwo kultur pogranicza posko-słowackiego".
Ogłaszamy internetowy konkurs fotograficzny!
2021-03-01
Zapraszamy Państwa do udziału w internetowym konkursie fotograficznym pt. „Bogactwo kultur pogranicza polsko-słowackiego”, który Związek Euroregion „Tatry” w Nowym Targu organizuje we współpracy ze Zdruzeniem Euroregion Tatry w Kieżmarku.
Konkurs plastyczny pt. "Euroregion Tatry oczami dzieci".
2021-02-26
Zapraszamy dzieci i młodzież szkolną do udziału w konkursie plastycznym pt."Euroregion "Tatry" oczami dzieci".