Członkowie

Mapa administracyjna Euroregionu "Tatry"

Polska
31 jednostek samorządowych
w tym:
28 gmin i miast
3 powiaty

powierzchnia: 4.863 km2
mieszkańcy: 626.305 osób (stan na koniec 2014 r.)
Słowacja
101 jednostek samorządowych
w tym:
14 miast
87 wsi

powierzchnia: 7.644,40 km2
mieszkańcy: 684.352 osoby (stan na koniec 2012 r.)