PROJEKT SIECIOWY PT. OD EUROREGIONU "TATRY" DO EUROPEJSKIEGO UGRUPOWANIA WSPÓŁPRACY TERYTO

Zapraszamy do odwiedzenia nowej strony internetowej projektu sieciowego pt. Od Euroregionu "Tatry" do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej". Powstała z myślą o prezentacji realizowanego przez Związek Euroregion "Tatry", Združenie Region "Tatry", Miasto Nowy Targ i Miasto Kieżmark projektu, jego celów, działań i rezultatów. Pozwala obserwować proc es tworzenia przez partnerów Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej. Przybliża informacje na temat EUWT jako nowego instrumentu europejskiej współpracy terytorialnej, rezultaty jego stosowania w Unii Europejskiej i perspektywy rozwoju.
Strona dostępna jest pod adresami www.euwt-tatry.eu, www.ezus-tatry.eu, www.egtc-tatry.eu