O Ośrodku

W 2003 roku w zabytkowej kamienicy Herza i Laura przy nowotarskim rynku powstał Ośrodek Współpracy Polsko-Słowackiej. Adaptacji pomieszczeń dokonano dzięki wsparciu z funduszy Unii Europejskiej i Województwa Małopolskiego. Ośrodek prowadzi działalność informacyjną, kulturalną, edukacyjną i gospodarczą. Jest miejscem spotkań samorządów i organizacji pozarządowych pogranicza polsko-słowackiego, imprez, wystaw, wydarzeń kulturalnych, naukowych, gospodarczych i społecznych. Dysponuje galerią i nowoczesną salą konferencyjną dla 120 osób, wyposażoną w sprzęt audiowizualny i system do tłumaczeń symultanicznych oraz salami recepcyjnymi. Tutaj także znajdują się pomieszczenia biurowe Euroregionu „Tatry”. Bliźniaczy Dom Spotkań Słowacko-Polskich utworzony został w 2007 roku w Kieżmarku na Słowacji.