15 lat polsko-słowackiej współpracy transgranicznej Euroregionu "Tatry"

Ponad 15 lat temu, 26 sierpnia 1994 roku w Nowym Targu przedstawiciele polskich i słowackich samorządów lokalnych z terenu Podhala, Orawy, Spisza i Liptowa podpisali Umowę pomiędzy samorządami Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej o utworzeniu transgranicznego związku „Euroregion Tatry“ oraz przyjęli statut stowarzyszenia, które swymi granicami objęło historyczno-kulturowe krainy położone wokół Tatr. Od 1999 roku Związek Euroregion „Tatry” z siedzibą w Nowym Targu oraz Združenie Region „Tatry” z siedzibą w Kieżmarku na mocy znowelizowanej umowy o współpracy tworzą Transgraniczny Związek Euroregion „Tatry”. Celem ich współpracy jest transgraniczna działalność ukierunkowana na równomierny i zrównoważony rozwój regionu oraz zbliżenie mieszkańców i instytucji po obu stronach granicy w nawiązaniu do historycznych doświadczeń. W ciągu lat współpraca ta rozwijała się i obejmowała coraz liczniejsze dziedziny. Związek Euroregion „Tatry” oraz Združenie Region „Tatry” wspólnie podejmowali różnorodne inicjatywy i przedsięwzięcia z dziedziny kultury, turystyki, sportu, edukacji, gospodarki, ochrony środowiska. Od 1999 roku dzięki możliwości korzystania ze środków Unii Europejskiej współpraca ta nabrała dynamiki. Realizacja w Euroregionie „Tatry” 131 małych transgranicznych projektów typu „ludzie dla ludzi” uaktywniła mieszkańców pogranicza, instytucje, samorządy, organizacje pozarządowe, przyczyniła się do ich większego zaangażowania w pogłębianie polsko-słowackiej współpracy oraz przyniosła wymierne i odczuwalne rezultaty. Środki z transgranicznych programów Unii Europejskiej umożliwiły również realizację wielu projektów infrastrukturalnych, inicjowanych przez Euroregion „Tatry”. Poprzez tę działalność Euroregion „Tatry” stał się ważnym podmiotem kształtującym polsko-słowacką współpracę transgraniczną. Zgromadzona przez Związek Euroregion „Tatry” i Združenie Region „Tatry” w ciągu lat ogromna baza informacji, materiałów archiwalnych, dokumentów, fotografii, nagrań, prezentacji stanowi doskonały przykład dobrych praktyk wypracowanych we współpracy transgranicznej. Ten bogaty i istotny dorobek powinien być udostępniany wszystkim zainteresowanym oraz wykorzystywany do utrwalania i pogłębiania polsko-słowackiej współpracy.


Jubileusz 15-lecia, który Euroregion „Tatry” obchodzi w 2009 roku stanowi doskonałą okazję do promocji i popularyzacji jego dorobku. Jest to czas nie tylko do podsumowań i analiz, ale również dyskusji o perspektywach polsko-słowackiej współpracy transgranicznej. Opracowane przez Związek Euroregion „Tatry” wraz ze słowackim partnerem Združeniem Region „Tatry” dwa komplementarne mikroprojekty pt. 15 lat polsko-słowackiej współpracy transgranicznej Euroregionu „Tatry”, które obejmują różnorodne, wzajemnie się uzupełniające działania pozwolą upowszechnić rezultaty dotychczasowej współpracy, utrwalić wiedzę o Euroregionie „Tatry“ i współpracy transgranicznej, promować jej efekty i tworzyć podstawę do kolejnych polsko-słowackich inicjatyw.

Cel ogólny:
Promowanie polsko-słowackiej współpracy transgranicznej realizowanej w ramach Euroregionu „Tatry”.

Cele bezpośrednie:
  1. Popularyzacja rezultatów piętnastoletniej współpracy transgranicznej w Euroregionie „Tatry”.
  2. Utrwalanie i pogłębianie wszechstronnej polsko-słowackiej współpracy pomiędzy Związkiem Euroregion „Tatry“ i Združeniem Region „Tatry“.
Działania:
 
 


 

Mapa Euroregionu "Tatry"
2010-08-06
Poszerzone i poprawione wydanie mapy turystycznej Euroregionu „Tatry” w skali 1:175.000. Na jej odwrocie zamieszczono informacje o wszystkich 31 polskich i 109 słowackich jednostkach samorządowych – powiatach, miastach, gminach i wsiach, będących w 2010 roku członkami Euroregionu „Tatry”.
Wystawa "15 lat Euroregionu "Tatry"
2010-07-29
Zapraszamy do obejrzenia wystawy prezentującej najważniejsze inicjatywy i przedsiewzięcia Euroregionu "Tatry".
Dokumentalny film pt. "Łączą nas Tatry"
2010-07-28
Dokumentalny film pt. "Łączą nas Tatry" to nie tylko kompendium wiedzy o działalności Euroregionu „Tatry” i różnorodnych rezultatach piętnastoletniej współpracy transgranicznej w Euroregionie „Tatry”. Jest on również wędrówką po polsko-słowackim pograniczu i rozpościerających się wokół Tatr historyczno-geograficznych krainach: Podhalu, Orawie, Spiszu, Liptowie i ziemi sądeckiej. Przybliża i przypomina o niezwykłej różnorodności i bogactwie przyrody, kultury, tradycji i historii tego obszaru.
Rocznik POGRANICZE POLSKO-SŁOWACKIE 2008-2009
2010-07-28
Najnowsze wydanie dwujęzycznego rocznika Pogranicze Polsko-Słowackie stanowi podsumowanie i prezentację rezultatów piętnastoletniej transgranicznej współpracy Euroregionu „Tatry”.
Konferencja "15 lat Euroregionu "Tatry" - od stowarzyszenia do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej"
2010-07-27
W dniu 22 lipca 2010 r. o godzinie 16.00 w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu odbyła się konferencja pt. "15 lat Euroregionu „Tatry” – Od stowarzyszenia do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej".
Jubileusz 15-lecia Euroregionu "Tatry"
2010-07-11
W dniach 22-23 lipca 2010 r. odbędą się uroczyste obchody jubileuszu 15-lecia Euroregionu "Tatry". W czwartek 22 lipca w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Targu o godzinie 11.00 obradować będzie Nadzwyczajny Kongres Transgranicznego Związku Euroregion "Tatry". Następnie o godzinie 16.00 w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu odbędzie się konferencja pt. "15 lat Euroregionu "Tatry" - od stowarzyszenia do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, której towarzyszyć będzie wystawa prezentująca rezultaty polsko-słowackiej współpracy transgranicznej. W piątek 23 lipca na dziedzińcu zamku w Kieżmarku zorganizowany zostanie uroczysty koncert z udziałem polskich i słowackich wykonawców.
Nowa strona internetowa Euroregionu "Tatry"
2010-07-02
Witamy w nowym, polsko-słowackim serwisie internetowym Euroregionu „Tatry” www.euroregion-tatry.eu Umożliwia on bezpośredni dostęp do informacji na temat działalności Euroregionu „Tatry” i polsko-słowackiej współpracy transgranicznej.
Dodatnie saldo, pytania o przyszłość
2009-07-31
Podsumowując 15 lat polsko-słowackiej współpracy transgranicznej Euroregionu „Tatry” prezentujemy artykuł, który opublikowany został w miesięczniku "Euroregiony – Polska" nr 79-80/2009.