MIKROPROJEKTY PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ PL-SK 2007-2013 W EUROREGIONIE "TATRY"

Euroregion "Tatry" jako jeden z pięciu  podmiotów zarządza mikroprojektami dzięki finansowemu wsparciu z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013.
Na stronie Związku Euroregion "Tatry" www.pwt.euroregion-tatry.eu , która została wykonana w ramach projektu parasolowego pt. Realizacja mikroprojektów na pograniczu polsko-słowackim w latach 2007-2013 znajdziecie Państwo informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013, jego źródeł finansowania, obszaru i  zakresu wsparcia oraz z zasadami aplikowania o dofinansowanie mikroprojektów, a także podstawowe dokumenty regulujący ich wdrażanie i  procedury rozliczania projektów. Celem strony jest także promowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach III osi priorytetowej Programu dotyczącej wsparcia  polsko-słowackich inicjatyw lokalnych zwanych mikroprojektami.