Przedakcesyjny Fundusz Małych Projektów Programu PHARE CBC

Fundusz Małych Projektów Programu Współpracy Przygranicznej PHARE Polska - Słowacja
W latach 1999-2005 biuro Związku Euroregion „Tatry” zarządzało Funduszem Małych Projektów w ramach kolejnych edycji przedakcesyjnego Programu Współpracy Przygranicznej Polska – Słowacja PHARE. Do zadań biura należało ogłaszaniem naborów, przyjmowaniem wniosków, uczestniczenie w procesie ich oceny formalnej i merytorycznej, podpisywanie umów z beneficjentami, monitorowanie realizacji projektów, przekazywanie zaliczek i płatności końcowych, kontrolowanie rozliczania projektów. W tym czasie na obszarze Euroregionu „Tatry” zrealizowanych zostało 80 transgranicznych projektów dofinansowanych na łączną kwotę 574.607,54 EUR, w tym 5 projektów własnych Związku Euroregion "Tatry".
 
Lista zrealizowanych projektów: