Členovia v Poľsku

PODPORUJÚCI ČLEN
Województwo Małopolskie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56
30-017 Kraków
tel. 12 630 31 07, 630 35 07
fax 12 630 31 26
urzad@malopolska.mw.gov.pl
www.malopolskie.pl
ČLENOVIA - OKRESY
Nowosądecki
Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu
ul. Jagiellońska 33
33-300 Nowy Sącz
tel. 18 41 41 600
fax 41 41 700
ko@starostwo.nowy-sacz.pl
www.starostwo.nowy-sacz.pl

Limanowski
Starostwo Powiatowe w Limanowej
ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa
tel. 18 33 37 800
fax 18 33 37 880
starostwo@powiat.limanowa.pl
www.powiat.limanowa.pl
Nowotarski
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Al.Tysiąclecia 35
34-400 Nowy Targ
tel. 18 266 70 34
fax 266 70 46
sekretariat@nowotarski.pl starostwo@nowotarski.pl
www.nowotarski.pl
Tatrzański
Starostwo Powiatowe w Zakopanem
ul.Chramcówki 15
34-500 Zakopane
tel. 18 201 71 00
fax 201 71 04
starostwo_tatrz@pro.onet.pl
www.powiat.tatry.pl
MESTÁ a MESTÁ A GMINY

Limanowa
Urząd Miasta Limanowa
ul. Jana Pawła II 9
34-600 Limanowa
tel. 18 337 20 54
fax 337 10 41
uml@pro.onet.pl
http://www.miasto.limanowa.pl/
Mszana Dolna
Urząd Miasta Mszana Dolna
ul. Piłsudskiego 2
34-730 Mszana Dolna
tel. 18 331 06 22
fax 331 15 55
miasto@mszana-dolna.pl burmistrz@mszana-dolna.pl
http://www.mszana-dolna.pl/
Muszyna
Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
Rynek 31
33-370 Muszyna
tel. 18 471 40 09
fax 477 79 21
burmistrz@muszyna.pl
www.muszyna.pl
Nowy Targ
Urząd Miasta Nowy Targ
ul. Krzywa 1
34-400 Nowy Targ
tel. 18 266 24 11
fax 266 23 12
umnt@um.nowytarg.pl sekretariat@um.nowytarg.pl
www.nowytarg.pl
Piwniczna Zdrój
Urząd Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój
Rynek 20
33-350 Piwniczna
tel. 18 446 40 43
fax 446 41 86
gmina@piwniczna.sacz.pl
http://www.piwniczna.pl/
Stary Sącz
Urząd Miasta i Gminy Stary Sącz
ul. Stefana Batorego 25
33-340 Stary Sącz
tel. 18 446 02 70
fax 446 02 73
gmina@stary.sacz.pl
http://www.stary.sacz.pl/
Szczawnica
Urząd Miasta i Gminy Szczawnica
ul. Szalaya 103
34-460 Szczawnica
tel. 18 262 24 62
fax 262 25 30
miasto@szczawnica.pl
www.szczawnica.pl
Zakopane
Urząd Miasta Zakopane
ul. Kościuszki 13
34-500 Zakopane
tel. 18 20 20 400
fax 20 20 455
office@um.zakopane.pl
www.zakopane.eu

GMINY

Bukowina Tatrzańska
Urząd Gminy Bukowina Tatrzańska
ul. Długa 144
34-530 Bukowina Tatrzańska
tel. 18 207 72 02
fax 207 70 10
gmina@bukowinatatrzanska.pl
http://www.gmina.bukowinatatrzanska.pl/
Czarny Dunajec
Urząd Gminy Czarny Dunajec
ul. Piłsudskiego 10
34-470 Czarny Dunajec
tel. 18 265 71 61
fax 265 71 54
gmina@czarny-dunajec.pl
http://www.czarny-dunajec.pl/
Czorsztyn
Urząd Gminy Czorsztyn z siedzibą
w Maniowach
ul. Gorczańska 3
34-436 Maniowy
tel. 18 275 00 70
fax 275 09 87
gmina@czorsztyn.pl
www.czorsztyn.pl
Jabłonka
Urząd Gminy Jabłonka
ul. 3 Maja 1
34-480 Jabłonka
tel. 18 265 23 35
fax 265 24 68
sekretariat@jablonka.pl
http://www.jablonka.pl/
Jodłownik
Urząd Gminy Jodłownik
Plac III Rzeczypospolitej
34-620 Jodłownik 198
tel. 18 332 12 51
fax 332 11 21
gmina@jodlownik.iap.pl
http://www.jodlownik.pl/
Kościelisko
Urząd Gminy Kościelisko
ul. Strzelców Podhalańskich 44
34-511 Kościelisko
tel. 18 207 91 00
fax 207 91 00
gmina@koscielisko.com.pl
http://www.koscielisko.com.pl/
Lipnica Wielka
Urząd Gminy Lipnica Wielka
34-483 Lipnica Wielka 518
tel. 18 263 45 95
fax 263 45 97
lipnicaw@gminyrp.pl
www.lipnicaw.umg.pl
Łapsze Niżne
Urząd Gminy Łapsza Niżne
ul. Jana Pawła II 20
34-442 Łapsze Niżne
tel. 18 265 92 10, 265 93 19, 265 93 15
fax 265 93 15
gmina@lapszenizne.pl
http://www.lapszenizne.pl/
Nowy Targ
Urząd Gminy Nowy Targ
ul. Bulwarowa 9
34-400 Nowy Targ
tel. 18 266 36 34, 266 40 11
fax 266 21 52
sekretariat@ugnowytarg.pl
wojt@ugnowytarg.pl
http://www.ugnowytarg.pl/
Ochotnica Dolna
Urząd Gminy Ochotnica Dolna
34-452 Ochotnica Dolna 28
tel. 18 262 46 30, 262 46 16
fax 262 46 91
gmina@ochotnica.pl
http://www.ochotnica.pl/
Poronin
Urząd Gminy Poronin
ul. Piłsudskiego 5
34-520 Poronin
tel. 18 207 41 12, 207 42 63
fax 207 41 92
wojt@poronin.pl
http://www.poronin.pl/
Raba Wyżna
Urząd Gminy Raba Wyżna
34-421 Raba Wyżna 41
tel. 18 267 11 43
fax 267 10 06
urzad@rabawyzna.pl
www.rabawyzna.pl
Raciechowice
Urząd Gminy Raciechowice
32-415 Raciechowice 277
tel. 12 372 52 01
fax 12 372 52 00
Rytro
Urząd Gminy Rytro
33-343 Rytro
tel. 18 446 90 40, 446 90 51
fax 446 90 40, 446 90 51
gmina@rytro.pl
http://www.rytro.pl/
Spytkowice
Urząd Gminy Spytkowice
34-745 Spytkowice 26
tel. 18 268 83 70
fax 268 89 61
urzad@spytkowice.pl
http://www.spytkowice.pl/
Szaflary
Urząd Gminy Szaflary
ul. Zakopiańska 18
34-424 Szaflary
tel. 18 275 47 03
fax 275 49 77
ug.szaflary@wp.pl
http://www.szaflary.org/
Tokarnia
Urząd Gminy Tokarnia
32-436 Tokarnia 380
tel. 12 274 70 22
fax 274 70 25
tokarnia@ug.pl
http://www.tokarnia.ug.pl/
Uście Gorlickie
Urząd Gminy Uście Gorlickie
38-315 Uście Gorlickie 80
tel. 18 351 60 41, 351 60 42
fax 351 60 41
gmina@usciegorlickie.iap.pl
http://www.uscie.powiat.gorlice.pl/