Členovia na Slovensku

undefined undefined undefined undefinedSLOVENSKÁ STRANA

Okres Námestovo

Vasil'ov
Obecný úrad
029 51 Lokca
tel. 421 43-5525224
ouvasilov@orava.sk www.vasilov.eu

Okres Dolný Kubin

Dolný Kubin
Mestský úrad
Nám.P.O. Hviezdoslava 1651/2
026 01 Dolný Kubin
tel. 421 43-5814454
fax 43-5814464
primator@dolnykubin.sk
www.dolnykubin.sk  
Bziny
Obecný úrad
Brezovecká č. 9618
026 01 Bziny
tel. 421 43-5864629
fax 43-5864629
bziny@zoznam.ak
www.bziny.sk
Dlhá nad Oravou
Obecný úrad č. 250
027 55 Dlhá nad Oravou
tel. 421 43-5894201
fax 43-5894228
dlha@orava.sk
www.orawa.sk/dlhanadoravou
Chlebnice
Obecný úrad č. 186
027 55 Chlebnice
tel. 421 43-5894364
fax 43-5894364
ocuchlebnice@stonline.sk
www.obecchlebnice.sk
Istebné
Obecný úrad
027 53 Istebné
tel. 421 43-5891235
fax 43-5891400
ocuistebne@dkubin.sk
www.istebne.sk
Jasenová
Obecný úrad
027 01 Jasenová
tel. 421 43-5862306
rbradik@zoznam.sk
www.jasenova.sk
Kral'ovany
Obecný úrad
027 51 Kral'ovany
tel. 421 43-5898129
oukralovany@pobox.sk
www.kralovany.sk
Malatiná
Obecný úrad
026 01 Malatiná
tel. 421 43-5895124
obecny.urad@malatina.sk
www.malatina.sk
Medzibrodzie nad Oravou
Obecný úrad
026 01 Medzibrodzie nad Oravou
tel. 421 43-5893309
jami01@stonline.sk
www.medzibrodienadoravou.ocu.sk
Oravská Poruba
Obecný úrad
027 54 Oravská Poruba
tel. 421 43-5882237
ocu_or.poruba@mail.t-com.sk
www.oravskaporuba.sk

Žaškov
Obecný úrad
027 21 Žaškov
tel. 421 43-5892224
ocu.zaskov@dkubin.sk
www.zaskov.sk

Okres Liptowský Mikuláš

Beňadiková
Obecný úrad
032 04 Beňadiková
tel. 421 44-5595237
oubenadikova@alconet.sk
Hybe
Obecný úrad
032 31 Hybe
tel. 421 44-5296121
fax 44-5280580
hybe@hybe.sk
www.hybe.sk
Jakubovany
Obecný úrad
032 04 Jakubovany
tel. 421 44-5595251
jakubovany@imafex.sk
www.jakubovany.sk
Kvačany
Obecný úrad
032 24 Kvačany
tel. 421 90-7360767
fax 34-6216261
kvacany@kvacany.sk
www.kvacany.sk
Liptovský Mikuláš
Mestský úrad
Štúrova 1989
031 42 Liptowský Mikuláš
tel. 421 44-5565201
fax 44-5621396
lmikulas@mikulas.sk
www.lmikulas.sk
Jalovec
Obecný úrad
Jalovec 2
032 21 Bobrovec
tel. 421 44-5596726
obecnyurad@jalovec.sk
www.jalovec.sk  
Jamnik
Obecný úrad
033 01 Jamnik
tel. 421 44-5222069
obecjamnik@magnetcity.sk
www.jamnik-spis.sk
Konská
Obecný úrad
013 13 Konská
tel. 421 41-5493703
obecny_urad@obeckonska.sk
Demänovská Dolina
Obecný úrad
032 51 Demänovská Dolina
tel. 421 44-5591682
urad@demanovskadolina.info
www.demanovskadolina.info
Liptowská Porúbka
Obecný úrad
033 01 Liptowská Porúbka
tel. 421 44-5222067
obecny.urad@liponet.sk
www.liptovskaporubka.sk
Liptovské Matiašovce
Obecný úrad
032 23 Liptovské Matiašovce
tel. 421 44-5597247
lmatiasovce@citycom.sk
www.liptovskematiasovce.sk
Nižná Boca
Obecný úrad
032 34 Nižná Boca
tel. 421 44-5291240
niznaboca@boca.sk
www.boca.sk
Vyšná Boca
Obecný úrad
032 34 Vyšná Boca
tel. 421 44-5291249
vboca@stonline.sk
www.vysnaboca.sk
Podtureň
Obecný úrad
033 01 Podtureň
tel. 421 44-5222210
mvojtik@centrum.sk
www.podturen.sk
Važec
Obecný úrad
032 61 Važec
tel. 421 44-5294121
obecvazec@stonline.sk
www.obecvazec.sk
Pribylina
Obecný úrad
Pribylina 384
032 42 Pribylina
tel. 421 44-5280127 -28
fax 44-5293210
oupribylina@hradok.net
www.pribylina.sk
Vlachy
Obecný úrad
032 13 Vlachy
tel. 421 44-5593121
obecvlachy@citycom.sk
www.vlachy.sk
Závažná Poruba
Obecný úrad
Hlavná 136
032 02 Závažná Poruba
tel. 421 44-5547175
fax 44-5547369
obeczav@bb.telecom.sk
www.zavaznaporuba.sk

Okres Poprad

Poprad
Mestský úrad
Popradské nábrežie 02-03
058 42 Poprad
tel. 421 52-7721377
fax 52-7721218
primator@msupoprad.sk
www.poprad.sk
Batizovce
Obecný úrad
059 35 Batizovce
tel. 421 52-7756312
fax 52-7756312
oubatizovce@stonline.sk
www.obecbatizovce.sk
Gánovce
Obecný úrad
058 01 Gánovce
tel. 421 52-7889091
fax 52-7889092
obecganovce@stonline.sk
www.ganovce.sk
Gerlachov
Obecný úrad
059 42 Gerlachov
tel. 421 52-7756203
fax 52-7752341
ocu@obecgerlachov.sk
www.obecgerlachov.sk
Hozelec
Obecný úrad
059 11 Hozelec
tel. 421 52-7731400
fax 52-7731400
obechozelec@azet.sk
Svit
Mestský úrad
Hviezdoslavova 33
059 21 Svit
tel. 421 52-7755623
fax 52-77561
abraham.r@svit.sk
www.svit.sk
Štrba
Obecný úrad
059 38 Štrba
tel. 421 52-7781461-3
strba@strba.sk
www.strba.sk
Mengusovce
Obecný úrad
059 36 Mengusovce
tel. 421 52-7754831
fax 52-7754831
mengusovce@stonline.sk
www.mengusovce.sk
Štôla
Obecný úrad
059 36 Štôla
tel. 421 52-7754603
fax 52-7754603
obustola@sinet.sk
www.stola.sk
Šuňava
Obecný úrad
SNP č. 255
059 39 Šuňava
tel. 421 52-7791515
fax 52-7791436
obecsunava@stonline.sk
www.sunava.sk
Vysoké Tatry
Mestský úrad
062 01 Vysoké Tatry
tel. 421 52-4780419
fax 52-4422429
msu@vysoketatry.sk
www.tatry.sk
Ždiar
Obecný úrad
059 55 Ždiar
tel. 421 52-4498182
fax 52-4498107
ocu@zdiar.sk
www.zdiar.sk

Okres Levoča

Levoča
Mestský úrad
054 01 Levoča
tel. 421 53-4512467
fax 45-12246
mesto@levoca.sk
www.levoca.sk
Brutovce
Obecný úrad
053 73 Brutovce
tel. 421 53-4699122
obecbrutovce@stonline.sk
Dravce
Obecný úrad
053 14 Dravce
tel. 421 53-4598233-55
obecdravce@stonline.sk
www.dravce.ocu.sk
Olšavica
Obecný úrad
053 73 Olšavica
tel. 421 53-4699047
ocuolsavica@gmail.com
www.olsavica.ocu.sk
Uloža
Obecný úrad
053 71 Uloža
tel. 421 53-4597202
uloza@uloza.sk
www.spis-uloza.szm.sk

Okres Ružomberok

Ružomberok
Mestský úrad
Námestie Andreja Hlinku 1
034 16 Ružomberok
tel. 421 44-4314421
michal.slastan@murk.sk
www.ruzomberok.sk  
Liptovské Revúce
Obecný úrad
034 74 Liptovské Revúce 386
tel. 421 44-4397171
obec@liptovskerevuce.sk
www.liptovskerevuce.sk

Okres Sabinov

Bajerovce
Obecný úrad
082 73 Bajerovce
tel. 421 51-4597336
obec@bajerovce.sk
www.bajerovce.sk
Lipany
Mestský úrad
Krivianska 1
082 71 Lipany
tel. 421 51-4881151
fax 51-4881170
sekretariat@lipany.sk
www.lipany.sk

Okres Kežmarok

Kežmarok
Mestský úrad
Hlavné námestie 1
060 01 Kežmarok
tel. 421 52-4660101
fax 52-4522516
primator@kezmarok.sk
www.kezmarok.sk
Bušovce
Obecný úrad
059 93 Bušovce
tel. 421 52-4591620
fax 52-4591620
oubusovce@stonline.sk
Červený Kláštor  
Obecný úrad
č. 81
059 06 Červený Kláštor
tel. 421 52-4181292
fax 52-4822445
obecck@sinet.sk
www.cervenyklastor.sk
Huncovce
Obecný úrad
059 72 Huncovce
tel. 421 52-4680431 -34, 0911 728 366
fax 52-4562109
huncovce@stonline.sk
www.huncovce.sk
Jezersko
Obecný úrad
059 03 Jezersko
tel. 421 52-4892181
fax 52-4892168
obec@jezersko.sk
Krížová Ves
Obecný úrad
059 01 Krížová Ves
tel. 421 52-4581221
fax 52-4581221
krizovaves@stonline.sk
www.krizovaves.sk
Lechnica
Obecný úrad
059 06 Lechnica
tel. 421 52-4822481
fax 52-4822481
Lendak
Obecný úrad
Obchodná 49
059 07 Lendak
tel. 421 52-4685873
fax 52-4596573
obeclendak@stonline.sk
www.lendak.sk
Ľubica
Obecný úrad
gen. Svobodu 127
059 71 Ľubica
tel. 421 52-4680011
fax 52-4566107
starosta@obeclubica.sk
www.isternet.sk/lubica
Majere
Obecný úrad
061 01 Majere
tel. 421 52-4822013
fax 52-4822723
velicka@pltnictvo.sk
www.pltnictvo.sk
Malý Slavkov
Obecný úrad
060 01 Malý Slavkov
tel. 421 52-4522400
obec.malyslavkov@hgzone.sk
www.malyslavkov.sk
Matiašovce
Obecný úrad
059 05 Matiašovce
tel. 421 52-4822016
fax 52-4822016
matiasovce@stonline.sk
Osturňa
Obecný úrad
059 79 Osturňa
tel. 421 52-4894128
fax 52-4894128
obecosturna@neton.sk
www.osturna.obce.info
Podhorany
Obecný úrad č. 114
059 93 p. Bušovce Podhorany
tel. 421 52-4583601
fax 52-4583601
obecpodhorany@wircom.sk
www.podhorany.sk
Reľov
Obecný úrad
059 03 Reľov
tel. 421 52-4181121, 52-4141122
fax 52-4181121
obecrelov@compnet.sk
Spišská Stará Ves  
Mestský úrad
061 01 Spišská Stará Ves
tel. 421 52-4180411
fax 52-4181103
primator@spisskastaraves.sk
www.spisskastaraves.sk
Spišské Hanušovce
Obecný úrad 1
059 04 Spišské Hanušovce
tel. 421 52-4181421
fax 52-4892131
spisskehanusovce@compnet.sk
Malá Franková
Obecný úrad
059 78 Malá Franková
tel. 421 52-4892630
oumf@pobox.sk
www.miesnykonal.com/malafrankova
Veľká Franková
Obecný úrad č. d. 74
059 78 Veľká Franková
tel. 421 52-4892637
obecv.frankova@neton.sk
Veľká Lomnica
Obecný úrad
Tatranská 175/23
059 52 Veľká Lomnica
tel. 421 52-4561102
fax 52-4561393
obecvelkalomnica@stonline.sk
www.velkalomnica.sk
Vojňany
Obecný úrad
059 02 Vojňany
tel. 421 52-4583624
fax 52-4583624
obec@vojnany.sk
www.miestnykanal.com/vojnany
Výborná
Obecný úrad
Výborná č. 12
059 02 Výborná
tel. 421 52-4593161
fax 52-4593161
obecvyborna@stonline.sk
www.obecvyborna.sk
Spišská Belá
Mestský úrad
Petzvalova 18
059 01 Spišská Belá
tel. 421 52-24680511 -501
fax 52-4581303
primator@spisskabela.sk
www.spisskabela.sk
Stará Lesná
Obecný úrad č. 29
059 52 Stará Lesná
tel. 421 52-4467500
fax 52-4467670
ocu@staralesna.sk
www.staralesna.sk
Žakovce
Obecný úrad
č. 55
059 73 Žakovce
tel. 421 52-4592722
fax 52-4592108
obec.zakovce@stonline.sk
www.zakovce.ocu.sk


Okres Stará Ľubovňa

Stará Ľubovňa  
Mestský úrad
Obchodná 1
064 01 Stará Ľubovňa
tel. 421 52-4315250
fax 52-4323033
primator@staralubovna.sk
www.staralubovna.sk
Čirč
Obecný úrad
065 42 Čirč
tel. 421 52-4928122
fax 52-4928122
obeccirc@stonline.sk
www.circ.ocu.sk
Ďurková
Obecný úrad
065 41 Ďurková
tel. 421 52-4924411
fax 52-4924411
obecdurkova@sinet.sk
Chmeľnica
Obecný úrad
064 01 Chmeľnica
tel. 421 52-4324894
fax 52-4324894
obecchmielnica@sinet.sk
www.chmelnica.ocu.sk
Forbasy
Obecný úrad
065 01 Forbasy
tel. 421 52-4323455
ouforbasy@stonline.sk
Hniezdne
Obecný úrad
065 01 Hniezdne
tel. 421 52-4323036
obechniezdne@stonline.sk
www.hniezdne.sk
Jarabina
Obecný úrad
065 31 Jarabina
tel. 421 52-4284051
fax 52-4361132
obecjarabina@stonline.sk
www.jarabina.ocu.sk
Kamienka
Obecný úrad
065 32 Kamienka
tel. 421 52-4323808
fax 52-4323808
obeckamienka@obeckamienka.sk
www.obeckamienka.sk
Legnava
Obecný úrad
065 46 Legnava
tel. 421 52-4394197
fax 52-4394197
Litmanová
Obecný úrad
065 31 Litmanová
tel. 421 52-4367102
fax 52-4367131
oulitmanova@litmanova.sk
www.litmanova.sk
L'ubotin
Obecný úrad
065 41 L'ubotin
tel. 421 52-4281991
obeclubotin@stonline.sk
www.lubotin.sk
Malý Lipník
Obecný úrad
065 46 Malý Lipník
tel. 421 52-4286027
fax 52-4394124
obecmalylipnik@stonline.sk
Matysová
Obecný úrad
065 46 Matysová
tel. 421 52-4394158
fax 52-4394158
matysova@matysova.sk
www.matysova.ocu.sk  
Nižné Ružbachy
Obecný úrad č. 135
065 02 Nižné Ružbachy
tel. 421 52-4391406
fax 52-4391406
nizneruzbachy@sinet.sk
www.nizneruzbachy.szm.sk
Podolínec
Mestský úrad
Námestie Mariánske 3
065 03 Podolínec
tel. 421 52-4391205
fax 52-4391207
mupodolinec@podolinec.eu
www.mupodolinec.sk  
Sulín
Obecný úrad
065 46 Sulín
tel. 421 52-4282401
fax 52-4394154
obec_sulin@stonline.sk
www.sulin.ocu.sk
Vyšné Ružbachy
Obecný úrad
065 02 Vyšné Ružbachy
tel. 421 52-4281741
fax 52-4398110
obec@obecvysneruzbachy.sk
www.obecvysneruzbachy.sk
Lesnica
Obecný úrad
065 33 Lesnica
tel. 421 52-4284471
fax 52-4397526
info@lesnica.sk
www.lesnica.sk
Kolačkov
Obecný úrad
065 11 Kolačkov
tel. 421 52-4322033
obeckolackov@sinet.sk
www.kolackov.sk
Orlov
Obecný úrad
065 43 Orlov
tel. 421 52-4921321
obecorlov@sinet.sk
www.obecorlov.sk
Údol
Obecný úrad
065 45 Údol
tel. 421 52-4382141
obecudol@stonline.sk
www.udol.sk
Hraničné
Obecný úrad
065 21 Hraničné
tel. 421 52-4395112
miroslavpokrivcak@gmail.com
www.hranicne.sk


Okres Spišská Nová Ves

Spišská Nová Ves
Mestský úrad
Radničné námestie 7
052 01 Spišská Nová Ves
tel. 421 53-4176611
fax 53-4426980
j_volny@mestosnv.sk
www.mestosnv.sk
Spišské Vlachy
Mestský úrad
SNP 34
053 61 Spišské Vlachy
tel. 421 53-4495204, 53-4495205
fax 53-4495306
msuspv@nextra.sk
www.spisske-vlachy.sk

Okres Tvrdošin

Tvrdošín
Mestský úrad
Trojičné nám. 185
027 44 Tvrdosin
tel. 421 43-5322100
fax 43-5322107
tvrdosin@tvrdosin.sk
www.tvrdosin.sk
Brezovica
Obecný úrad
Osloboditeľov 346
028 01 Brezovica
tel. 421 43-5392027
fax 43-5392027
obec@brezovica.sk
www.brezovica.sk
Habovka
Obecný úrad
Habovka 226
027 32 Habovka
tel. 421 43-5395142
fax 43-5395142
starosta@habovka.sk
www.habovka.sk
Hladovka
Obecný úrad
Hladovka
027 13 Hladovka
tel. 421 43-5397702
fax 43-5397293
ocuhladovka@orava.sk
www.ocuhladovka.orava.sk
Nižná
Obecný úrad
Nová doba 506
027 43 Nižná
tel. 421 43-5381360
fax 43-5381361
ocunizna@stonline.sk
www.nizna.sk
Oravský Biely Potok
Obecný úrad
Oravský Biely Potok
027 42 Oravský Biely Potok
tel. 421 43-5395411
fax 43-5395411
oravskybielypotok@bsk.sk
www.oravskybielypotok.sk
Suchá Hora
Obecný úrad
Suchá Hora
027 13 Suchá Hora
tel. 421 43-5397222
obecsuchahora@orava.sk
www.suchahora.sk
Štefanov nad Oravou
Obecný úrad
Štefanov nad Oravou
027 44 Štefanov nad Oravou
tel. 421 43-5322426
fax 43-5322426
obecstefanov@oravanet.sk
Trstená  
Mestský úrad
Bernolákova 96/8
028 01 Trstená
tel. 421 43-5310100
fax 43-5392205
msu@trstena.sk
www.trstena.sk  
Vitanová
Obecný úrad
Vitanová
027 12 Vitanova
tel. 421 43-5394106
fax 43-5394106
obec-vitanova@slovanet.sk
www.vitanova.obce.info
Zuberec
Obecný úrad
Zuberec
027 32 Zuberec
tel. 421 43-5395103
fax 43-5395359
tik@zuberec.sk
www.zuberec.sk