Podpisanie Umowy partnerskiej

W dniu 27 lipca 2009 r. w siedzibie Euroregionu "Tatry" uroczyście podpisano Umowę partnerską dotyczącą realizacji projektu pt. Spotkanie siedmiu kultur pogranicza polsko-słowackiego „Od Ladislava Mednyánszkeho do Jana Kantego Pawluśkiewicza”, który uzyskał dofinansowanie w wysokości 380.728,35 EUR z Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Umowę podpisali przedstawiciele polskich i słowackich partnerów realizujących projekt: Antoni Nowak – Dyrektor biura Związku Euroregion "Tatry", pełniącego rolę partnera wiodącego oraz Milan Nevlazla – Dyrektor biura Združenia Region "Tatry", Erika Cintulová – Dyrektor Muzeum w Kieżmarku i Tadeusz Watycha – p.o. dyrektora Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu.
 
Na towarzyszącej temu wydarzeniu konferencji prasowej zaprezentowano projekt, jego ideę i zaplanowane działania o charakterze artystycznym, popularyzatorskim, naukowym i inwestycyjnym. Szczegółowy dotyczące projektu dostępne są w zakładce: Podstawowe informacje o projekcie. 

Relację z podpisania Umowy partnerskiej można obejrzeć w internetowym serwisie informacyjnym Nowotarskiej Telewizji Kablowej http://www.ntvkpodhale.pl/Archiwum%202009/29.07.09/news3.htm