Międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Ikonografia Tatr"

Kontynuacją tematyki związanej z odkrywaniem, upowszechnianiem i prezentacją najstarszych wizerunków Tatr jest międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona problematyce ikonografii Tatr. Zostanie ona zorganizowana w ramach projektu przez Združenie Region "Tatry" w Kieżmarku. W konferencji wezmą udział przedstawiciele instytucji kultury, sztuki i nauki oraz specjaliści z różnych dyscyplin wiedzy, którzy poprzez swoją pracę naukową, twórczość i pasje związali się z Tatrami. Teksty wygłoszonych referatów opublikowane zostaną w języku polskim, słowackim i angielskim w tomie pokonferencyjnym.
 

 
Ikonografia Tatr. Tom referatów z konferencji
2011-03-31
Prezentujemy tom referatów z międzynarodowej konferencji naukowej pt. "Ikonografia Tatr", która została zorganizowana przez Združenie Region „Tatry” w dniu 16 lutego 2011 r. w Domu Spotkań Słowacko-Polskich Euroregionu „Tatry” w Kieżmarku w ramach projektu pt. Spotkanie siedmiu kultur pogranicza polsko-słowackiego „Od Ladislava Mednyánszkeho do Jana Kantego Pawluśkiewicza”.
Ikonografia Tatr - konferencja w Kieżmarku
2011-02-20
W dniu 16 lutego 2011 r. w Domu Spotkań Słowacko-Polskich Euroregionu „Tatry” w Kieżmarku odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Ikonografia Tatr". Została ona zorganizowana przez Združenie Region „Tatry” w ramach projektu pt. "Spotkanie siedmiu kultur pogranicza polsko-słowackiego „Od Ladislava Mednyánszkeho do Jana Kantego Pawluśkiewicza”.
Międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Ikonografia Tatr"
2011-02-06
Zapraszamy na konferencję naukową pt. "Ikonografia Tatr", organizowaną w ramach projektu pt. Spotkanie siedmiu kultur pogranicza polsko-słowackiego "Od Ladislava Mednyanszkeho do Jana Kantego Pawluśkiewicza"