O roczniku

Dwujęzyczny rocznik „Pogranicze Polsko-Słowackie” to seria wydawnicza Euroregionu "Tatry", publikowana od 2003 roku. Powstała z myślą o prezentacji dokonujących się na pograniczu procesów społeczno-gospodarczych, politycznych i kulturalnych. Sięgamy w nim do historii i literatury oraz dziedzictwa kulturowego tych ziem. Zamierzamy rejestrować wydarzenia rozgrywające się na pograniczu, prezentować ciekawych ludzi i ich osiągnięcia.

 "Pogranicze Polsko-Słowackie" tradycyjnie rozpoczyna prezentacja najważniejszych wydarzeń i przedsięwzięć w danym roku. Ponadto pomieszczone są w nim artykuły polskich i słowackich autorów w  stałych działach: "Z przeszłości", "Studia i eseje", "Nasze sprawy", "Witryna tatrzańska" i "Kalendarium Euroregionu „Tatry". Wszystkie teksty dostępne są w języku polskim i słowackim.