"NOWY TARG - KEŽMAROK. BELLE ART - ŻEL ART". MALARSTWO JANA KANTEGO PAWLUŚKIEWICZA

wyd. Związek Euroregion „Tatry”, ss. 24, Nowy Targ 2012

Jan Kanty Pawluśkiewicz, artysta transwersalny, patron organizowanego przez Euroregion "Tatry" projektu pt. „Spotkanie siedmiu kultur pogranicza polsko słowackiego” po raz kolejny intryguje, bawi i prowokuje, tym razem swoim malarstwem, które prezentuje w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu. [...]
To co przemijające, wraca w nostalgicznych, ale i pogodnych, nasyconych ciepłymi barwami obrazach. Jak przystało na człowieka pogranicza kultur (dosłownie i w przenośni) odbywa on również podróż do Kieżmarku po drugiej stronie Tatr, gdzie zauroczony architekturą i historią tego miasta, tworzy „Tryptyk Kieżmarski”, w właściwej sobie technice, którą nazywa „belle arte”. I nie sposób oprzeć się refleksji, że zabieg to nie tylko formalny, ale i przywołujący echa czasów jeszcze dawniejszych, z epoki nazwanej przez potomnych również „belle”.
Nieoczywiste są te obrazy i powroty. Idylliczne i pełne czułości, gdzie ważne splata się z nieistotnym, a nierealne ze wspomnieniem. Czasem symbol i żart konkuruje z nieogarnionym chaosem, a sen z jawą. To świat według Jana Kantego Pawluśkiewicza - pisze we wstępie do katalogu Antoni Nowak.

W katalogu i na jubileuszowej wystawie prezentujemy obrazy Jana Kantego Pawluśkiewicza z cyklu "Tryptyk Nowotarski" i "Tryptyk Kieżmarski", a także cykl "Podhale de Paris" i najnowsze prace artysty.


Publikacja bezpłatna, dostępna w biurze Związku Euroregion "Tatry" w Nowym Targu oraz poniżej w wersji elektronicznej.
Katalog i wystawa współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013