IKONOGRAFIA TATR. TOM REFERATÓW Z KONFERENCJI

wyd.  Združenie Region "Tatry", ss. 244, Kieżmark 2011
 
W dniu 16 lutego 2011 r. w Domu Spotkań Słowacko-Polskich Euroregionu „Tatry” w Kieżmarku odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. Ikonografia Tatr. Została ona zorganizowana przez Združenie Region „Tatry” w ramach projektu pt. Spotkanie siedmiu kultur pogranicza polsko-słowackiego „Od Ladislava Mednyánszkeho do Jana Kantego Pawluśkiewicza”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013. Polscy i słowaccy eksperci wygłosili 10 referatów, których problematyka w różnorodny sposób odnosiła się do tematu konferencji. W prezentowanym tomie materiałów z konferencji pomieszczone zostały teksty wszystkich referatów w tłumaczeniu na jezyk polski, słowacki i angielski.
  • Najstarsze wizerunki Tatr – Antoni Nowak, Związek Euroregion „Tatry“ w Nowym Targu 
  • Kieżmark i Tatry Wysokie – Erika Cintulová, Muzeum w Kieżmarku
  • Uboga siostra malarstwa – Henryk Rączka, antykwariusz i kolekcjoner - Kielce 
  • Ikonografia Tatr – przejaw kultury dawnej, obecnej i przyszłej – Anna Ondrušeková, Galeria Tatrzańska w Popradzie
  • Tatry i japonizm. Inspiracje sztuką Japonii w tatrzańskich krajobrazach malarzy Młodej Polski: Weiss – Wyczółkowski – Fałat – Witkacy – Anna Król, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie
  • Mistrz Paweł z Lewoczy a Tatry Wysokie – Ivan Chalupecký, historyk - Lewocza   
  • Kartograficzny obraz Tatr – Wiesław Siarzewski, Tatrzański Park Narodowy, Zakopane
  • Popularyzacja Tatr Wysokich w fotografii – Dana Rosová, Muzeum Spisza w Spiskiej Nowej Wsi  
  • Tatrzańskie panoramy dawniej i dziś. Porównanie panoram z przełomu XIX i XX wieku ze współczesnymi zdjęciami Tatr –  Kazimierz Gajewski, Związek Polskich Artystów Fotografików w Bielsku-Białej
  • Jaskinie i speleolodzy regionu Tatr w kontekście historii speleologii na Słowacji – Milan Koreň, Muzeum w Tatrzańskiej Łomnicy

 
Publikacja została wydana w ramach projektu pt. Spotkanie siedmiu kultur pogranicza polsko-słowackiego „Od Ladislava Mednyánszkeho do Jana Kantego Pawluśkiewicza” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013