BROSZURA INFORMACYJNO-PROMOCYJNA O EUWT TATRY

Wydana przez Združenie Region „Tatry” w ramach projektu sieciowego pt. Od Euroregionu „Tatry” do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej broszura promocyjna w trzech językach (polskim, słowackim i angielskim) przybliża w krótkiej i zwięzłej formie najważniejsze informacje na temat utworzonego w sierpniu 2013 r. Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY.Publikacja zrealizowana w ramach projektu sieciowego pt. Od Euroregionu "Tatry" do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej
  współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013