Anna Majorczyk, NOWY TARG. OBRAZKI Z MIASTECZKA DWÓCH KULTUR

wyd. Związek Euroregion „Tatry”, ss. 224, Nowy Targ 2007

Album ten ukazał się w ramach projektu Spotkanie siedmiu kultur pogranicza polsko-słowackiego „Od Ladislava Mednyánszkeho do Jana Kantego Pawluśkiewicza” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG IIIA PL-SK 2004-2006. Jest on propozycją odbycia wędrówki w czasie. Zebrane w nim ryciny, obrazy, stare fotografie i karty pocztowe pokazują Nowy Targ i jego mieszkańców od końca XVIII wieku do II wojny światowej. Podążając śladem obrazków z przeszłości Autorka przywołuje przebrzmiałe historie i zdarzenia, klimat minionego czasu i barwną małomiasteczkową rzeczywistość, której charakter i wizerunek współtworzyła kultura materialna i duchowa mieszkających tu w zgodnej koegzystencji Polaków i Żydów.
Żydzi odeszli bezpowrotnie z Nowego Targu,  ich świat zniszczyły wydarzenia II wojny światowej i tragedia Holocaustu. Przez wiele lat pamięć o nowotarskich Żydach, okryta była zgodnym, może wstydliwym milczeniem. A przecież trudno mówić o  starym Nowym Targu pomijając jego żydowskich obywateli, sąsiadów, z ich odmienną kulturą, językiem, ubiorem i rytmem życia wyznaczonym przez nakazy religii.
Wędrówkę po starym Nowym Targu rozpoczyna seria widoków romantycznych z Tatrami w tle, następnie spacerujemy po rynku i uliczkach miasta, by zatrzymać się na dłużej przy najważniejszych i najciekawszych budowlach. Zwiedzamy zabytkowe kościoły, synagogę i bożnice, musimy też koniecznie odwiedzić sławny nowotarski jarmark. Przypominamy ważne wydarzenia z historii miasta oraz zupełnie zwyczajne codzienne  zajęcia i sprawy Nowotarżan, których portrety zamykają tę opowieść, obejmującą ponad 150 lat. Podczas tej wędrówki-opowieści ślady dwóch kultur utrwalone w rysunku i fotografii, zachowane w kapryśnej pamięci, wspomnieniu i dokumencie, przeplatają się ze sobą, opowiadając o przeszłości miasta i o jego mieszkańcach, którzy dawno „się pominęli”, a których łączył wspólny los, bieda, radości i smutki dnia codziennego.
Album, starannie opracowany graficznie przez Kazimierza Gajewskiego został wydrukowany przez Oficynę Drukarską Jacka Chmielewskiego w Warszawie.