Anna Majorczyk, ŁĄCZĄ NAS TATRY

wyd. Związek Euroregion „Tatry”, ss. 52, Nowy Targ 2000

Publikacja powstała w celu upowszechnienia wśród członków Euroregionu „Tatry”, mieszkańców, turystów i ekspertów wiedzy o rezultatach realizacji Funduszu Małych Projektów Programu Phare. Prezentuje transgraniczne projekty zrealizowane w ramach pierwszego z zarządzanych przez biuro Związku Euroregion „Tatry” w Nowym Targu Funduszu Małych Projektów Euroregionalnych Zintegrowanego Programu Polskiej Granicy Wschodniej Phare 1997.

Nakład wyczerpany.