Bezpieczeństwo przede wszystkim


https://www.euroregion-tatry.eu/_pliki/interreg_pl.jpg


Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu I Przyjazne naturze i bezpieczne pogranicze programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027.

Projekt zakłada poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i turystów odwiedzających obszar pogranicza przed negatywnymi skutkami klęsk żywiołowych poprzez wzmocnienie współpracy służb policji z Polski i ze Słowacji.


Partner wiodący: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie


Partnerzy projektu:  Związek Euroregion „Tatry”

                                                   Ministerstvo Vnútra Sloveskej Republiki


Okres realizacji projektu:  01.01.2024 r. – 31.12.2025 r.


Wartość projektu:  2 406 963,34 EUR


Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (80%):  925 570,68 EUR


Cel główny

Zwiększenie ochrony przed negatywnymi skutkami klęsk żywiołowych poprzez wzmocnienie współpracy służb policji z Polski i ze Słowacji i doposażenie ich w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof/klęsk żywiołowych.Cele szczegółowe

Zwiększenie potencjału reagowania policjantów (w tym usprawniania czasu reakcji) z Polski i ze Słowacji w zakresie ochrony przed klęskami żywiołowymi oraz zwiększenie świadomości mieszkańców i turystów w zakresie prawidłowego zachowania się w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych.


Powyższe cele zostaną osiągnięte poprzez realizację zadań zaplanowanych w ramach projektu:

1.  Zakup specjalistycznego sprzętu dla policji z Polski i ze Słowacji.

2.  Cykl specjalistycznych szkoleń podnoszących kwalifikacje policjantów z Polski i ze Słowacji.
3.  Działania edukacyjno-promocyjne.


Grupy docelowe:


×          funkcjonariusze policji z Polski i ze Słowacji

×          mieszkańcy pogranicza polsko-słowackiego

×          turyści odwiedzający pogranicze

×          pozostałe służby ratunkowe: pogotowie ratunkowe, straż pożarna

 


Projekt pt. „Bezpieczeństwo przede wszystkim” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach programu Interreg Polska – Słowacja 2021 – 2027.

Konferencja pt. "Bezpieczeństwo przede wszystkim".
2024-03-01
W dniu 28 lutego 2024 r. w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu odbyła się konferencja rozpoczynająca realizację projektu pn. „Bezpieczeństwo przede wszystkim” realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Polska - Słowacja 2021-2027.