resetpowiększdrukuj

Konferencja "15 lat Euroregionu "Tatry" - od stowarzyszenia do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej"

Konferencja "15 lat Euroregionu "Tatry" - od stowarzyszenia do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej"2010-07-27
W dniu 22 lipca 2010 r. o godzinie 16.00 w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu odbyła się konferencja pt. 15 lat Euroregionu „Tatry” – Od stowarzyszenia do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, zrealizowana w ramach mikroprojektu pt. 15 lat polsko-słowackiej współpracy transgranicznej Euroregionu „Tatry” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013.
 
Podczas konferencji referaty wygłosili:
  • dr Kazimierz Jóskowiak, Euroregion – europejski projekt integracyjny czasów współczesnych
  • dr Oľga Marhulíková, Słowacko-polska współpraca transgraniczna i wkład w jej rozwój działającego od piętnastu lat Euroregionu „Tatry”
  • dr Bogdan Wrzochalski, Od spotkania prezydentów Słowacji i Polski w Euroregionie „Tatry” w Kieżmarku 3 grudnia 2007 roku do wejścia naszych krajów do strefy Schengen
  • Łukasz Lewkowicz, Działalność euroregionów pogranicza polsko-słowackiego. Analiza porównawcza
  • Andrzej Brzoza, Euroregion „Tatry” – serdeczne partnerstwo Polaków i Słowaków. Rzecz widziana z Warszawy
  • Peter Burian, Euroregion „Tatry" – obraz i rozwój demokracji lokalnej pomiędzy dwoma narodami
  • Ladislav Volko, Dokąd prowadzi ta droga... Przestrzeń wzajemnego przenikania kultur
  • Antoni Nowak, Mój Euroregion „Tatry”
 

                       

 
fot. arch. ZET fot. arch. ZET fot. arch. ZET fot. arch. ZET dr Kazimierz Jóskowiak, fot. arch. ZET
dr Kazimierz Jóskowiak, fot. arch. ZET dr Olga Marhulikova, fot. arch. ZET dr Olga Marhulikova, fot. arch. ZET dr Bogdan Wrzochalski, fot. arch. ZET Łukasz Lewkowicz, fot. arch. ZET
Łukasz Lewkowicz, fot. arch. ZET redaktor Andrzej Brzoza, fot. arch. ZET redaktor Andrzej Brzoza, fot. arch. ZET Peter Burian, fot. arch. ZET Peter Burian, fot. arch. ZET
Peter Burian, fot. arch. ZET Ladislav Volko, fot. arch. ZET Ladislav Volko, fot. arch. ZET fot. arch. ZET fot. arch. ZET
Andrzej Brzoza, fot. P. Myślik Antoni Nowak, fot. P. Myślik fot. arch. ZET fot. arch. ZET dr Bogdan Wrzochalski, fot. arch. ZET