Organizacja

Władze Związku Euroregion "Tatry" wybrane na czteroletnią kadencję 2019-2022 przez XXV Kongres Związku Euroregion "Tatry", który odbył się dnia 11 kwietnia 2019 r. w Łopusznej
 
 
Członkowie Rady 
 • Bogusław Waksmundzki - Przewodniczący Rady, Członek Zarządu Powiatu Nowotarskiego 
 • Władysław Bieda - Burmistrz Miasta Limanowa
 • Michał Jarończyk - Sekretarz Gminy Czarny Dunajec
 • Antoni Karlak - Wójt Gminy Jabłonka
 • Jakub Jamróz - Wójt Gminy Łapsze Niżne
 • Jacek Lelek - Burmistrz Miasta i Gminy Stary Sącz
 • Grzegorz Watycha - Burmistrz Miasta Nowego Targu


Członkowie Komisji rewizyjnej

Jakub Jamróz - Wójt Gminy Łapsze Niżne
 • Edward Tybor Przewodniczący Rady Powiatu Tatrzańskiego
 • Mateusz Lichosyt - Wójt Gminy Lipnica Wielka
 • Marek Szyszka - Gmina Bukowina TatrzańskaWładze Związku Euroregion "Tatry" wybrane na dwuletnią kadencję 2017-2018 przez XXIII Kongres Związku Euroregion "Tatry", który odbył się dnia 25 kwietnia 2017 r. w Nowym Targu
 
 
Członkowie Rady 
 • Bogusław Waksmundzki - Przewodniczący Rady, Członek Zarządu Powiatu Nowotarskiego 
 • Władysław Bieda - Burmistrz Miasta Limanowa
 • Michał Jarończyk - Sekretarz Gminy Czarny Dunajec
 • Antoni Karlak - Wójt Gminy Jabłonka
 • Stanisław Łukaszczyk - Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska
 • Grzegorz Niezgoda - Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica
 • Grzegorz Watycha - Burmistrz Miasta Nowego Targu


Członkowie Komisji rewizyjnej

 • Jakub Jamróz - Wójt Gminy Łapsze Niżne
 • Edward Tybor Przewodniczący Rady Powiatu Tatrzańskiego 
 • Tadeusz Wach - Wójt Gminy Czorsztyn

Władze Związku Euroregion "Tatry" wybrane na dwuletnią kadencję 2015-2016 przez XXI Kongres Związku Euroregion "Tatry", który odbył się dnia 15 kwietnia 2015 r. w Starym Sączu
 
 
Członkowie Rady
 • Antoni Karlak - Przewodniczący Rady, Wójt Gminy Jabłonka
 • Stanisław Łukaszczyk - Wiceprzewodniczący Rady, Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska
 • Władysław Bieda - Burmistrz Miasta Limanowa
 • Jakub Jamróz - Wójt Gminy Łapsze Niżne
 • Jacek Lelek - Burmistrz Miasta i Gminy Stary Sącz
 • Michał Jarończyk - Sekretarz Gminy Czarny Dunajec
 • Bogusław Waksmundzki - Członek Zarządu Powiatu Nowotarskiego 


Członkowie Komisji rewizyjnej

 • Edward Tybor Przewodniczący Komisji, Przewodniczący Rady Powiatu Tatrzańskiego 
 • Adam Sawina - Radny Gminy Raba Wyżna
 • Władysław Wnętrzak - Wójt Gminy Rytro   


 

Struktura organizacyjna Transgranicznego Związku Euroregion "Tatry" w kadencji 2013-2014
Władze Transgranicznego Związku Euroregion "Tatry" są wspólne polsko-słowackie. Ich organy to: Kongres, Rada, Komisja Rewizyjna, Sekretarze i komisje robocze.

Władze Transgranicznego Związku Euroregion "Tatry" w kadencji 2013-2014:
Przewodniczący Rady Transgranicznego Związku Euroregion "Tatry" - Jozef Ďubjak
Wiceprzewodniczący Rady Transgranicznego Związku Euroregion "Tatry" - Bogusław Waksmundzki

do góry


Kongres
Kongres jest najwyższym organem związku, składa się z 70 delegatów, po 35 z każdej ze stron. Do jego kompetencji należy m.in.: uchwalanie i zmiana statutu, przyjmowanie nowych członków, wybór i odwoływanie Rady i Komisji rewizyjnej, ustalenie podstawowych kierunków działalności, rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań rady i komisji Rewizyjnej. Kongres jest zwoływany przynajmniej raz w roku.

do góryKomisja rewizyjna
Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym związku, wybieranym przez Kongres, składa się z 6 członków po 3 z każdej ze stron.

Członkowie Komisji rewizyjnej
strona polska
 • Edward Tybor - Przewodniczacy Rady Powiatu Tatrzańskiego (przewodniczący)
 • Paweł Cetera - Wicewójt Gminy Szaflary
 • Adam Sawina - Radny Gminy Raba Wyżna

strona słowacka

 

 • Ing. Ľudmila Gnojčáková, kontrolórka mesta Kežmarok (wiceprzewodnicząca)
 • Mgr. Rajmund Bradík, starosta obce Jasenová
 • Marián Vojtík, starosta obce Podtureň

do góry


Rada Euroregionu
Rada jest najwyższym organem wykonawczym związku, składa się z 14 członków, po 7 z każdej ze stron, wybieranych prze Kongres na okres 2 lat. Pracami Rady kieruje Przewodniczący, wybierany przez Radę w głosowaniu tajnym. Na przewodniczącego wybierany jest przemiennie co dwa lata polski i słowacki przedstawiciel. W kierowaniu pracami Euroregionu bierze udział wiceprzewodniczący, którym jest każdorazowo przedstawiciel drugiej strony. Do kompetencji Rady należy m.in.: uchwalanie planów rzeczowo-finansowych, wybór składu komisji, zwoływanie kongresu i wykonywanie jego uchwał.

Członkowie Rady
strona polska

 • Bogusław W aksmundzki - Członek Zarządu Powiatu Nowotarskiego (Przewodniczący)
 • Antoni Karlak - Wójt Gminy Jabłonka (Wiceprzewodniczący)
 • Władysław Bieda - Burmistrz Miasta Limanowa
 • Paweł Dziuban - Wójt Gminy Łapsze Niżne
 • Michał Jarończyk - Sekretarz Gminy Czarny Dunajec
 • Stanisław Łukaszczyk - Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska
 • Grzegorz Niezgoda - Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica
strona słowacka
 •   Ing. Jozef Ďubjak – primátor mesta Trstená, predseda Rady ZRT 
 • Ing. Igor Šajtlava – primátor mesta Kežmarok, podpredseda Rady ZRT
 • PaedDr. Michal Biganič - primátor mesta Stará Ľubovňa
 • Ing. Milan Baran – viceprimátor mesta Poprad, člen Rady ZRT
 • PeadDr. Ján Pavlík primátor mesta Ružomberok, člen Rady ZRT
 • Ing. Peter Petko – člen Rady ZRT
 • Ing. Jozef Repaský – viceprimátor mesta Liptovský Mikuláš, člen Rady ZRT

do góry


Sekretarze
Organami wykonawczymi Rady są Sekretarze, po jednym z każdej ze stron, do ich zadań należy obsługa administracyjna struktur Euroregionu.
strona polska – An toni Nowak
strona słowacka – Jana Majorová Garstková


do góry


Komisje robocze
Komisje robocze są powoływane przez Radę w celu rozwiązywania konkretnych problemów związanych ze współpracą w związku, są organami doradczymi Rady. Aktualnie działają komisje: gospodarcza, ochrony środowiska, kultury, informacji, sportu i młodzieży oraz turystyki.

do góry