Nagroda im. Petera Buriana


Konkurs o Nagrodę im. Petera Buriana ma na celu popularyzację współpracy transgranicznej polskich i słowackich samorządów – członków Euroregionu „Tatry”, których działalność i  osiągnięte rezultaty mogą stanowić wzór do naśladowania dla innych oraz które przyczyniły się do rozwoju polsko-słowackiej współpracy transgranicznej.
Nagroda została ustanowiona przez Euroregion "Tatry" w 2012 roku. Jej patronem został zmarły w styczniu 2012 roku Peter Burian, współzałożyciel Euroregionu „Tatry”, sygnatariusz Umowy pomiędzy Samorządami Rzeczpospolitej Polskiej a Republiki Słowackiej o współpracy w ramach transgranicznego związku Euroregion „Tatry” z dnia 22.10.1999 r., przewodniczący Rady słowackiej części Euroregionu „Tatry” w latach 1997-2004, a w latach 2005-2012 wiceprzewodniczący. Honorowy członek Euroregionu „Tatry”. Propagator budowy dialogu polsko-słowackiego w duchu partnerstwa i integracji europejskiej. Pomysłodawca i realizator wielu polsko-słowackich przedsięwzięć i wydarzeń, a także transgranicznych projektów dofinansowanych z funduszy unijnych. Współorganizator Dni Kultury Polskiej na Słowacji w roku 1995 oraz Dni Kultury Słowackiej w Polsce w roku 1996 oraz festynu Euroregion bez granic od roku 1997. Przyjaciel Polski i Polaków. Człowiek niezwykle szlachetny, pracowity  i serdeczny.