Strona główna Aktualności XIX Forum Polskich Regionów Granicznych

XIX Forum Polskich Regionów Granicznych

2011-10-05

W dniach 27-30.09.2011 w Dusznikach-Zieleńcu odbyło się XIX Forum Polskich Regionów Granicznych.

W dniach 27-30.09.2011 w Dusznikach–Zieleńcu odbyło się XIX Forum Polskich Regionów Granicznych, w którym uczestniczyli przedstawiciele 12 euroregionów działających na pograniczach Polski z Niemcami, ze Słowacją, Czechami, Ukrainą, Litwą, Białorusią i Rosją. Euroregion „Tatry” reprezentował Bogusław Waksmundzki – przewodniczący Rady
i Antoni Nowak – dyrektor biura w Nowym Targu.

 

Głównym tematem obrad było omówienie problematyki współpracy na poszczególnych granicach, przedstawienie rezultatów działalności i problemów które napotykają euroregiony. Zebrani zwrócili uwagę na brak odpowiedniego wsparcia ze strony Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Ministerstwa Spraw Zagranicznych dla sprawnego rozwiązywania bieżących problemów. Mówiono również o wypracowaniu wspólnego stanowiska euroregionów w sprawie Nowej Perspektywy Finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

 

W drugim dniu obrad odbyła się konferencja na temat Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej organizowanych na podstawie rozporządzenia unijnego i obowiązującej w Polsce ustawy w tej sprawie. Przedstawiciele euroregionów zaprezentowali swoje koncepcje i zamiary tworzenia takich ugrupowań. Na każdej granicy są inne doświadczenia, inne oczekiwania i inne koncepcje dotyczące przyszłego kształtu ugrupowań. Dotychczasowe doświadczenia Euroregionu „Tatry” w sprawie powołania Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej zaprezentował Antoni Nowak - Dyrektor biura Związku Euroregion „Tatry”. Przedstawił m.in. dotychczasowe wyniki prac wspólnej polsko-słowackiej komisji oraz wnioski międzynarodowej konferencji, która odbyła się w Nowym Targu w dniach 14-15 września 2011.

 

Na zakończenie Forum została przyjęta tzw. Deklaracja Zieleniecka dotycząca utworzenia Związku stowarzyszeń będących federacją euroregionów, którego celem będzie upodmiotowienie dotychczasowej działalności Forum Euroregionów i uzyskanie osobowości prawnej. Pozwoli to na wzmocnienie współpracy transgranicznej euroregionów w Polsce i na arenie międzynarodowej.

 

 

 

 

 

Zobacz inne
Nowa publikacja Związku Euroregion "Tatry"
2021-11-22
Zapraszamy do zapoznania się z dwujęzycznym, polsko-słowackim katalogiem wystawy pokonkursowej w ramach internetowego konkursu fotograficznego pt. "Bogactwo kultur pogranicza polsko-słowackiego"
Zapraszamy na wystawę!
2021-11-17
Związek Euroregion "Tatry" serdecznie zaprasza do obejrzenia pokonkursowej wystawy w ramch initernetowego konkursu fotograficznego pt. "Bogactwo kultur pogranicza polsko-słowackiego".
Wernisaż wystawy pokonkursowej w ramach internetowego konkursu fotograficznego pt. "Bogactwo kultur pogranicza polsko-słowackiego"
2021-11-17
W dniu 16 listopada 2021 r. w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu odbył się wernisaż wystawy pokonkursowej w ramach internetowego konkursu fotograficznego pt. „Bogactwo kultur pogranicza polsko-słowackiego”.
Zapraszmy na wernisaż wystawy pokonkursowej w ramach internetowego konkursu fotograficznego pt. "Bogactwo kultur pogranicza polsko-słowackiego"
2021-11-08
Związek Euroregion "Tatry" serdecznie zaprasza na wernisaż wystawy ponkursowej w ramach internetowego konkursu fotograficznego pt. "Bogactwo kultur pogranicza polsko-słowackiego".
II etap oceny prac wramach Triennale Sztuki Naiwnej i Art Brut Pogranicza Polsko-Słowackiego im. Edwarda Sutora
2021-11-05
Związek Euroregion "Tatry" uprzejmie informuję, że w dniach 02-03.11.2021 r. jury Triennale Sztuki Naiwnej i Art. Brut Pogranicza Polsko-Słowackiego im. Edwarda Sutora dokonało II etapu prac zakwalifikowanych do konkursu, przyznało nagrody i wróznienia.