Strona główna Aktualności XIX Forum Polskich Regionów Granicznych

XIX Forum Polskich Regionów Granicznych

2011-10-05

W dniach 27-30.09.2011 w Dusznikach-Zieleńcu odbyło się XIX Forum Polskich Regionów Granicznych.

W dniach 27-30.09.2011 w Dusznikach–Zieleńcu odbyło się XIX Forum Polskich Regionów Granicznych, w którym uczestniczyli przedstawiciele 12 euroregionów działających na pograniczach Polski z Niemcami, ze Słowacją, Czechami, Ukrainą, Litwą, Białorusią i Rosją. Euroregion „Tatry” reprezentował Bogusław Waksmundzki – przewodniczący Rady
i Antoni Nowak – dyrektor biura w Nowym Targu.

 

Głównym tematem obrad było omówienie problematyki współpracy na poszczególnych granicach, przedstawienie rezultatów działalności i problemów które napotykają euroregiony. Zebrani zwrócili uwagę na brak odpowiedniego wsparcia ze strony Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Ministerstwa Spraw Zagranicznych dla sprawnego rozwiązywania bieżących problemów. Mówiono również o wypracowaniu wspólnego stanowiska euroregionów w sprawie Nowej Perspektywy Finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

 

W drugim dniu obrad odbyła się konferencja na temat Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej organizowanych na podstawie rozporządzenia unijnego i obowiązującej w Polsce ustawy w tej sprawie. Przedstawiciele euroregionów zaprezentowali swoje koncepcje i zamiary tworzenia takich ugrupowań. Na każdej granicy są inne doświadczenia, inne oczekiwania i inne koncepcje dotyczące przyszłego kształtu ugrupowań. Dotychczasowe doświadczenia Euroregionu „Tatry” w sprawie powołania Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej zaprezentował Antoni Nowak - Dyrektor biura Związku Euroregion „Tatry”. Przedstawił m.in. dotychczasowe wyniki prac wspólnej polsko-słowackiej komisji oraz wnioski międzynarodowej konferencji, która odbyła się w Nowym Targu w dniach 14-15 września 2011.

 

Na zakończenie Forum została przyjęta tzw. Deklaracja Zieleniecka dotycząca utworzenia Związku stowarzyszeń będących federacją euroregionów, którego celem będzie upodmiotowienie dotychczasowej działalności Forum Euroregionów i uzyskanie osobowości prawnej. Pozwoli to na wzmocnienie współpracy transgranicznej euroregionów w Polsce i na arenie międzynarodowej.

 

 

 

 

 

Zobacz inne
Zawody w biegach narciarskich
2020-12-23
Związek Euroregion „Tatry” we współpracy z Polskim Związkiem Narciarstwa oraz Zespołem Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem zorganizował w dniu 22 grudnia 2020 r. w Centrum Narciarstwa Biegowego w Klikuszowej zawody w biegach narciarskich.
2020-12-15
Od 01.07.2020 do 15.12.2020 r. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. realizowało zadanie publiczne pt. „Współpraca, która wzmacnia i rozwija kluczem do pozytywnego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej” współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2020-nowy wymiar”.
Posiedzenie Rady Związku Euroregion "Tatry"
2020-12-10
W dniu 9 grudnia 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Związku Euroregion "Tatry".
Szkolenia specjalistyczne dla polskich i słowackich pracowników administracji samorządowej
2020-12-01
W ramach projektu pn. Transgraniczne Centrum Edukacji Euroregionu „Tatry” rozpoczęto realizację cyklu specjalistycznych szkoleń, których celem jest podniesienie kompetencji niezbędnych do prawidłowego przygotowania i realizacji transgranicznych projektów.