Strona główna Aktualności Powstało Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY!

Powstało Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY!

2013-08-16

W dniu 14 sierpnia 2013 r. w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu podpisano Konwencję o utworzeniu Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY. Następnie w Kieżmarku odbyło się pierwsze posiedzenie Zgromadzenia EUWT TATRY.

W dniu 14 sierpnia 2013 r. w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu podpisano Konwencję o utworzeniu Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY. Konwencję w imieniu Związku Euroregion „Tatry” podpisał Przewodniczący Rady Bogusław Waksmundzki, natomiast w imieniu Združenia Region „Tatry” Przewodniczący Rady Jozef Ďubjak. W uroczystości uczestniczyli Poseł na Sejm RP Edward Siarka, Konsul Generalny Republiki Słowackiej Marek Lisansky, Zastępca Burmistrza Miasta Nowego Targu Eugeniusz Zajączkowski, Starosta Nowotarski Krzysztof Faber oraz członkowie Rady Euroregionu "Tatry", polsko-słowackiej Komisji ds. EUWT.

Podpisanie Konwencji poprzedziły kilkuletnie prace Związku Euroregion „Tatry” i Združenia Region „Tatry” nad utworzeniem wspólnego, polsko-słowackiego podmiotu prawnego. Po opracowaniu projektów Konwencji i Statutu uchwały w sprawie utworzenia EUWT TATRY podjęły Kongresy obu stowarzyszeń, reprezentujące samorządy pogranicza. Konieczne było również uzyskanie w tej sprawie decyzji właściwych organów obu państw. Decyzją Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2013 r. Związek Euroregion „Tatry" uzyskał zgodę na przystąpienie do EUWT TATRY. Pozytywną decyzję Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Republiki Słowackiej w dniu 16 lipca 2013 r. uzyskało również Združenie Region „Tatry”.

Po uroczystym podpisaniu Konwencji w Nowym Targu, który będzie siedzibą statutową EUWT TATRY, w Kieżmarku Przewodniczący Rad podpisali Statut Ugrupowania, który uszczegóławia zasady współpracy pomiędzy założycielami Ugrupowania.

Następnie odbyło się pierwsze posiedzenie Zgromadzenia EUWT TATRY. Zgromadzenie, które jest najwyższym organem Ugrupowania, składa się z 14 przedstawicieli członków Ugrupowania, z których 7 reprezentuje Związek Euroregion „Tatry” (panowie Władysław Bieda, Paweł Dziuban, Antoni Karlak, Michał Jarończyk, Stanisław Łukaszczyk, Grzegorz Niezgoda, Bogusław Waksmundzki) i 7 reprezentuje Združenie Region „Tatry” (panowie Štefan Bieľak, Michal Biganič, Jozef Ďubjak, Igor Kredátus, Štefan Kubík, Peter Petko, Jozef Repaský).

Podczas pierwszego posiedzenia Zgromadzenia ukonstytuowały się władze Ugrupowania. Przewodniczącym Zgromadzenia został wybrany pan Štefan Bieľak, Burmistrz Miasta Spiska Bela oraz Współprzewodniczący polsko-słowackiej Komisji ds. EUWT, która opracowała Konwencję i Statutu Ugrupowania. Wiceprzewodniczącym Zgromadzenia został pan Bogusław Waksmundzki, Przewodniczący Rady Związku Euroregion „Tatry”. Natomiast Dyrektorem Ugrupowania, który jest statutowym organem wykonawczym i kieruje jego działalnością, wybrano panią Agnieszkę Pyzowską, pracownika biura Związku Euroregion „Tatry” w Nowym Targu, która jest koordynatorem projektu pt. Od Euroregionu „Tatry” do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej. Wybrano również członków Rady Nadzorczej, która pełnić będzie funkcję organu kontrolnego Ugrupowania. Rada 6 członków, z których 3 reprezentuje Związek Euroregion „Tatry” (panowie Paweł Cetera, Adam Sawina i Edward Tybor) i 3 reprezentuje Združenie Region „Tatry” (pani Ľudmila Gnojčáková, pan Jan Pávlík i pan Alexander Slafkovský).

Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej zostały wprowadzone w 2006 roku przez Parlament Europejski i Radę, aby ułatwiać współpracę pomiędzy partnerami, głównie w zakresie przygotowania i realizacji wspólnych projektów współfinansowanych przez Unię Europejską, jak również projektów bez finansowego wkładu Unii Europejskiej. W Europie działa już 37 Ugrupowań. W Polsce powstały dotychczas tylko 2. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY jest pierwszym w Polsce Ugrupowaniem utworzonym przez euroregion. Kilka miesięcy temu powstało także EUWT TRITIA z siedzibą w Cieszynie, utworzone przez Województwo Śląskie, Województwo Opolskie, słowacki Samorządowy Kraj Żyliński i czeski Kraj Morawsko-Śląski.

Chcemy, aby EUWT TATRY stało się narzędziem dla Związku Euroregion „Tatry” i Združenia Region „Tatry”, a tym samym dla samorządów lokalnych pogranicza do skuteczniejszej realizacji wspólnych, polsko-słowackich projektów. Ugrupowanie powstało w specyficznym momencie – niedługo zostaną przyjęte rozporządzenia dotyczące nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, trwają prace nad nowym programem współpracy transgranicznej PL-SK 2014-2020. Jest to zatem najbardziej odpowiedni czas, aby przygotować wspólne strategiczne projekty. Zabiegamy również o wspólne zarządzanie funduszem mikroprojektów przez polską i słowacką stronę w ramach EUWT TATRY w nowym programie współpracy transgranicznej, co byłoby rozwiązaniem innowacyjnym i uprościło wiele zasad realizacji projektów.                   
 
Projekt sieciowy pt. Od Euroregionu "Tatry" do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej
jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013Zobacz inne
Dni Otwarte Funduszy Europejskich z okazji 20-lecia  członkostwa Polski w Unii Europejskiej
2024-05-13
W dniu 10 maja 2024 r. Związek Euroregion „Tatry” wspólnie z Europejskim Ugrupowaniem Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. oraz Komendą Powiatową Policji w Nowym Targu zorganizował konferencję pn. „Wiedza kluczem do bezpieczeństwa”, która odbyła się w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich w Transgranicznym Centrum Edukacji Euroregionu „Tatry" w Nowym Targu.
Konferencja pn. "Wiedza kluczem do bezpieczeństwa".
2024-05-06
Związek Euroregion „Tatry”, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. oraz Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu serdecznie zapraszają na konferencję pn. „Wiedza kluczem do bezpieczeństwa”, która odbędzie się dnia 10 maja 2024 r.  w Transgranicznym Centrum Edukacji Euroregionu „Tatry” w Nowym Targu , ul. Sobieskiego 2.
Dołącz do obchodów 20-lecia Polski w Unii Europejskiej!
2024-04-18
Planujesz wydarzenie z tej okazji? Piknik, debatę, koncert, szkolenie, wystawę? Dodaj je na mapie wydarzeń i świętuj razem z nami.
Dołącz do Wspólnego Sekretariatu Programu Interreg Polska – Słowacja!
2024-04-18
Centrum Projektów Europejskich poszukuje dwóch rzetelnych, zaangażowanych i otwartych osób, entuzjastycznie nastawionych do pracy w międzynarodowym środowisku, które chcą dołączyć do dynamicznego zespołu Wspólnego Sekretariatu Programu Interreg Polska - Słowacja w Krakowie.
Pierwsze spotkanie partnerów projektu strażackiego
2024-04-01
Za nami pierwsze spotkanie partnerów projektu strażackiego !