Strona główna Aktualności Powstało Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY!

Powstało Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY!

2013-08-16

W dniu 14 sierpnia 2013 r. w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu podpisano Konwencję o utworzeniu Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY. Następnie w Kieżmarku odbyło się pierwsze posiedzenie Zgromadzenia EUWT TATRY.

W dniu 14 sierpnia 2013 r. w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu podpisano Konwencję o utworzeniu Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY. Konwencję w imieniu Związku Euroregion „Tatry” podpisał Przewodniczący Rady Bogusław Waksmundzki, natomiast w imieniu Združenia Region „Tatry” Przewodniczący Rady Jozef Ďubjak. W uroczystości uczestniczyli Poseł na Sejm RP Edward Siarka, Konsul Generalny Republiki Słowackiej Marek Lisansky, Zastępca Burmistrza Miasta Nowego Targu Eugeniusz Zajączkowski, Starosta Nowotarski Krzysztof Faber oraz członkowie Rady Euroregionu "Tatry", polsko-słowackiej Komisji ds. EUWT.

Podpisanie Konwencji poprzedziły kilkuletnie prace Związku Euroregion „Tatry” i Združenia Region „Tatry” nad utworzeniem wspólnego, polsko-słowackiego podmiotu prawnego. Po opracowaniu projektów Konwencji i Statutu uchwały w sprawie utworzenia EUWT TATRY podjęły Kongresy obu stowarzyszeń, reprezentujące samorządy pogranicza. Konieczne było również uzyskanie w tej sprawie decyzji właściwych organów obu państw. Decyzją Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2013 r. Związek Euroregion „Tatry" uzyskał zgodę na przystąpienie do EUWT TATRY. Pozytywną decyzję Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Republiki Słowackiej w dniu 16 lipca 2013 r. uzyskało również Združenie Region „Tatry”.

Po uroczystym podpisaniu Konwencji w Nowym Targu, który będzie siedzibą statutową EUWT TATRY, w Kieżmarku Przewodniczący Rad podpisali Statut Ugrupowania, który uszczegóławia zasady współpracy pomiędzy założycielami Ugrupowania.

Następnie odbyło się pierwsze posiedzenie Zgromadzenia EUWT TATRY. Zgromadzenie, które jest najwyższym organem Ugrupowania, składa się z 14 przedstawicieli członków Ugrupowania, z których 7 reprezentuje Związek Euroregion „Tatry” (panowie Władysław Bieda, Paweł Dziuban, Antoni Karlak, Michał Jarończyk, Stanisław Łukaszczyk, Grzegorz Niezgoda, Bogusław Waksmundzki) i 7 reprezentuje Združenie Region „Tatry” (panowie Štefan Bieľak, Michal Biganič, Jozef Ďubjak, Igor Kredátus, Štefan Kubík, Peter Petko, Jozef Repaský).

Podczas pierwszego posiedzenia Zgromadzenia ukonstytuowały się władze Ugrupowania. Przewodniczącym Zgromadzenia został wybrany pan Štefan Bieľak, Burmistrz Miasta Spiska Bela oraz Współprzewodniczący polsko-słowackiej Komisji ds. EUWT, która opracowała Konwencję i Statutu Ugrupowania. Wiceprzewodniczącym Zgromadzenia został pan Bogusław Waksmundzki, Przewodniczący Rady Związku Euroregion „Tatry”. Natomiast Dyrektorem Ugrupowania, który jest statutowym organem wykonawczym i kieruje jego działalnością, wybrano panią Agnieszkę Pyzowską, pracownika biura Związku Euroregion „Tatry” w Nowym Targu, która jest koordynatorem projektu pt. Od Euroregionu „Tatry” do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej. Wybrano również członków Rady Nadzorczej, która pełnić będzie funkcję organu kontrolnego Ugrupowania. Rada 6 członków, z których 3 reprezentuje Związek Euroregion „Tatry” (panowie Paweł Cetera, Adam Sawina i Edward Tybor) i 3 reprezentuje Združenie Region „Tatry” (pani Ľudmila Gnojčáková, pan Jan Pávlík i pan Alexander Slafkovský).

Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej zostały wprowadzone w 2006 roku przez Parlament Europejski i Radę, aby ułatwiać współpracę pomiędzy partnerami, głównie w zakresie przygotowania i realizacji wspólnych projektów współfinansowanych przez Unię Europejską, jak również projektów bez finansowego wkładu Unii Europejskiej. W Europie działa już 37 Ugrupowań. W Polsce powstały dotychczas tylko 2. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY jest pierwszym w Polsce Ugrupowaniem utworzonym przez euroregion. Kilka miesięcy temu powstało także EUWT TRITIA z siedzibą w Cieszynie, utworzone przez Województwo Śląskie, Województwo Opolskie, słowacki Samorządowy Kraj Żyliński i czeski Kraj Morawsko-Śląski.

Chcemy, aby EUWT TATRY stało się narzędziem dla Związku Euroregion „Tatry” i Združenia Region „Tatry”, a tym samym dla samorządów lokalnych pogranicza do skuteczniejszej realizacji wspólnych, polsko-słowackich projektów. Ugrupowanie powstało w specyficznym momencie – niedługo zostaną przyjęte rozporządzenia dotyczące nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, trwają prace nad nowym programem współpracy transgranicznej PL-SK 2014-2020. Jest to zatem najbardziej odpowiedni czas, aby przygotować wspólne strategiczne projekty. Zabiegamy również o wspólne zarządzanie funduszem mikroprojektów przez polską i słowacką stronę w ramach EUWT TATRY w nowym programie współpracy transgranicznej, co byłoby rozwiązaniem innowacyjnym i uprościło wiele zasad realizacji projektów.                   
 
Projekt sieciowy pt. Od Euroregionu "Tatry" do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej
jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013Zobacz inne
Konferencja pt. "Dolina Popradu - wspólna sprawa"
2022-05-18
W dniu 17 maja 2022 r. Związek Euroregion „Tatry” zorganizował kolejną konferencję prezentującą wpływ zrealizowanych wspólnych polsko-słowackich projektów z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego na rozwój poszczególnych regionów.
Wystawa prac plastycznych Sylwii Mensfeld - laureatki Triennale Sztuki Naiwnej i Art Brut Pogranicza Polsko-Słowackiego im. Edwarda Sutora
2022-05-16
Zapraszamy na wernisaż wystawy prac plastycznych Sylwii Mensfeld - laureatki Triennale Sztuki Naiwnej i Art Brut Pogranicza Polsko-Słowackiego im. Edwarda Sutora.
Konferencja pt. "Rózwój Orawy i okolic - wymiana doświadczeń na pograniczu polsko-słowackim"
2022-05-16
W dniu 13 maja 2022 r. w Orawskiej Bibliotece Publicznej w Jabłonce odbyła się konferencja pt. „Rozwój Orawy i okolic – wymiana doświadczeń na pograniczu polsko-słowackim” zorganizowana przez Związek Euroregion „Tatry”.
Konferencja pn. "Pieniny wspólna sprawa".
2022-04-22
W dniu 20 kwietnia 2022r. w siedzibie Pienińskiego Parku Narodowego w Krościenku nad Dunajcem Związek Euroregion „Tatry” zorganizował konferencję pt. „Pieniny wspólna sprawa”.