Strona główna Aktualności IV nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów

IV nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów

2020-06-15

Związek Euroregion „Tatry” w dniu 15.06.2020 r. ogłasza IV nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów indywidualnych w ramach projektów parasolowych pt. "Łączy nas natura i kultura" oraz pt. "Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim"
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Mikroprojekty indywidualne o charakterze transgranicznym mogą składać uprawnione podmioty o charakterze niedochodowym, w ramach dwóch osi priorytetowych:

· 1 osi priorytetowej pn. Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza,

· 3 osi priorytetowej pn.Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie.

Szczegółowe informacje na temat obszaru wsparcia, kwalifikujących się wnioskodawców oraz warunków uczestnictwa w konkursie dostępne są na stronie internetowej Związku Euroregion „Tatry” http://www.pwt.euroregion-tatry.eu

 

Wysokość środków przeznaczonych na IV nabór*:

I oś priorytetowa - 568.747,96 EUR

III oś priorytetowa - 154.566,76 EUR

* Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie mikroprojektów indywidualnych w czwartym naborze może ulec zwiększeniu, jeśli wystąpią oszczędności w mikroprojektach realizowanych
w ramach naborów.

Obszar wsparcia realizacji mikroprojektów :

po stronie polskiej obejmuje:

  • podregion nowosądecki: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat gorlicki, powiat limanowski, powiat nowosądecki, miasto na prawach powiatu Nowy Sącz,

  • podregion oświęcimski: powiat chrzanowski, powiat olkuski,

  • podregion krakowski: powiat myślenicki z wyłączeniem gminy Pcim.

po stronie słowackiej obejmuje:

  • Kraj Preszowski: Okres Stará Ľubovňa, Okres Bardejov, Okres Kežmarok, Okres Levoča, Okres Poprad (Kraj Preszowski) oraz Okres Spišská Nová Ves (Kraj Koszycki).

  • Kraj Żyliński: Okres Dolný Kubín, Okres Tvrdošín, Okres Ružomberok, Okres Liptovský Mikuláš.

W ramach IV naboru dofinansowanie mogą uzyskać wyłącznie mikroprojekty indywidualne

Mikroprojekt indywidualny - wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: min. 2000,00 EUR, max. 50000,00 EUR, maksymalna całkowita wartość budżetu mikroprojektu: 70000,00 EUR

Poziom dofinansowania mikroprojektów:

Do 85% - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Do 5% - budżet państwa

Min. 10% - wkład własny

Termin, sposób i miejsce składania wniosków:

Wnioski wypełnione w języku polskim i słowackim należy złożyć w wersji elektronicznej przez Generator wniosków i rozliczeń dostępny na stronie www.e-interreg.eu oraz w wersji papierowej, którą należy dostarczyć listem poleconym, kurierem lub osobiście, do siedziby Związku Euroregion „Tatry” najpóźniej do dnia 31.07.2020 r. do godziny 15:00. Decyduje data i godzina złożenia wersji papierowej wniosku (2 egzemplarze wydrukowanego, podpisanego i opatrzonego pieczęciami wniosku z wszystkimi obowiązującymi załącznikami) w biurze Związku Euroregion „Tatry”, ul. Sobieskiego 2, 34-400 Nowy Targ.

Inne ważne informacje:

1.  Zakończenie rzeczowe mikroprojektu nie może przekroczyć daty 31.12.2021 r.

2.  Możliwa jest realizacja działań mających na celu przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19, zgodnych z rozdziałem 5.5 Kwalifikowalne typy działań w mikroprojektach Poradnika mikrobeneficjenta.

3.  Szczegółowe informacje na temat zasad i kryteriów wsparcia mikroprojektów w ramach Programu określają Podręcznik beneficjenta oraz Poradnik Mikrobeneficjenta dostępne na stronie www.pwt.euroregion-tatry.eu .

4.  Pakiet aplikacyjny znajduje się na stronie http://www.pwt.euroregion-tatry.eu/ogloszenia-i-wyniki-naborow

5.  W związku z obecną sytuacją związaną z pandemią COVID-19 szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców prowadzone będzie w formie indywidualnych konsultacji w siedzibie Związku Euroregion „Tatry”, po wcześniejszym ustaleniu terminu szkolenia.

 

 

Wszelkich informacji udziela :

Związek Euroregion „Tatry”

ul. Sobieskiego 2, 34-400 Nowy Targ

Tel. +48 18266 99 81

www.pwt.euroregion-tatry.eu

pwt@euroregion-tatry.eu

 
                                                  
 
 
 
 
 
Zobacz inne
Dołącz do obchodów 20-lecia Polski w Unii Europejskiej!
2024-04-18
Planujesz wydarzenie z tej okazji? Piknik, debatę, koncert, szkolenie, wystawę? Dodaj je na mapie wydarzeń i świętuj razem z nami.
Dołącz do Wspólnego Sekretariatu Programu Interreg Polska – Słowacja!
2024-04-18
Centrum Projektów Europejskich poszukuje dwóch rzetelnych, zaangażowanych i otwartych osób, entuzjastycznie nastawionych do pracy w międzynarodowym środowisku, które chcą dołączyć do dynamicznego zespołu Wspólnego Sekretariatu Programu Interreg Polska - Słowacja w Krakowie.
Obrady XXX Kongresu Związku Euroregion "Tatry"
2024-03-11
W dniu 7 marca 2024 r. w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu odbył sie XXX Kongres Związku Euroregion "Tatry".
XXX Kongres Związku Euroregion "Tatry"
2024-03-01
W dniu 7 marca 2024 r. w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu odbędzie sie XXX Kongres Związku Euroregion "Tatry"