Strona główna Aktualności I posiedzenie Komitetu ds. małych projektów programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 powołanego przez Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY- podmiotu zarządzającego Funduszem Małych Projektów.

I posiedzenie Komitetu ds. małych projektów programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 powołanego przez Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY- podmiotu zarządzającego Funduszem Małych Projektów.

2023-12-11

W dniu 8 grudnia 2023 r. w Transgranicznym Centrum Edukacji Euroregionu „Tatry” w Nowym Targu odbyło się I posiedzenie Komitetu ds. małych projektów programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 powołanego przez Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY- podmiotu zarządzającego Funduszem Małych Projektów.


Związek Euroregion „Tatry” reprezentował Dyrektor Michał Stawarski oraz pani Karolina Janiszewska.

Obrady prowadził Przewodniczący Zgromadzenia Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY Štefan Bieľak pełniący funkcję Przewodniczącego Komitetu ds. małych projektów programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027 oraz Wiceprzewodniczący Zgromadzenia EUWT TATRY Bogusław Waksmundzki.  

Podczas posiedzenia przyjęty został Regulamin Komitetu, zatwierdzono Listę ekspertów do oceny jakościowej wniosków o dofinansowanie małych projektów oraz powołano Zespół ds. zastrzeżeń spośród kandydatów zgłoszonych przez Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY.

Podczas posiedzenia Kierownik Działu Funduszu Małych Projektów Miloš Handák przedstawił stan wdrażania projektu pt. „Małe projekty – duże efekty pod Tatrami” realizowanego w ramach programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027.

 

fot. archiwum EUWT TATRY z o.o.

Zobacz inne
Posiedzenie Rady Związku Euroregion "Tatry"
2024-02-19
W dniu 16.02.2024 r. w siedzibie Związku Euroregion "Tatry" odbyło się posiedzenie Rady.
Zakończył sie pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie małych projektów
2024-01-23
W dniu 19 stycznia 2024 r. o godz. 23:59 EUWT TATRY z o.o. zakończyło pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie małych projektów w ramach Funuszu Małych Projektów program Interreg Polska-Słowacja 2021-2027.
Posiedzenie Rady Związku Euroregion "Tatry"
2023-12-18
W dniu 15 grudnia 2023 r. w siedzibie Związku Euroregion „Tatry” w Nowym Targu odbyło się posiedzenie Rady,które otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Bogusław Waksmundzki.
V posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027
2023-12-05
W dniach 28-29 listopada 2023 r. w Muszynie odbyło się V posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Interreg Polska-Słowacja 2021-2027, podczas którego Związek Euroregion „Tarty” reprezentował Dyrektor Michał Stawarski.