Strona główna Aktualności Obrady XXIX Kongresu Związku Euroregion "Tatry"

Obrady XXIX Kongresu Związku Euroregion "Tatry"

2023-04-24

Podczas XXIX Kongresu Związku Euroregionu „Tatry”, który odbył się w dniu 21 kwietnia 2023 r. w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej Nowym Targu, do grona członków Związku przyjęto Województwo Małopolskie, Powiat Myślenicki i Gminę Zawoja.

Na Kongres przybyli delegaci- przedstawiciele samorządów, członków Związku Euroregion „Tatry” oraz goście Pan Senator RP - Jan Hamerski,  Konsul  Republiki Słowacji w Krakowie Lenka Pifkova, honorowi członkowie Stanisław Hodorowicz, Antoni Nowak - długoletni Dyrektor Biura Związku Euroregion „Tatry”, Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej starszy brygadier Mariusz Łaciak, Komendant PSP w Nowym Targu młodszy brygadier Piotr Domalewski, Komendant Powiatowy Policji w Nowym Targu Grzegorz Wyskiel, przedstawiciele Izb Gospodarczych - Marek Teper, Jerzy Prażuch, Prezes Stowarzyszenia Kombinat „Podhale” Andrzej Kiernoziak, przedstawiciel Nadleśnictwa w Nowym Targu Przemysław Gał. Stronę słowacką Euroregionu „Tatry” reprezentowała p.o Dyrektora Združenia Euroregion Tatry Livia Jakšová.  


Obrady Kongresu prowadził wybrany przez delegatów Przewodniczący Jacek Lelek – Burmistrz Miasta i Gminy Stary Sącz. 


Uczestnicy kongresu zapoznali się ze Sprawozdaniem Rady Związku Euroregion „Tatry” z działalności w okresie od 01.09.2022 r. do 31.03.2023 r. oraz Sprawozdaniem Komisji rewizyjnej Związku Euroregion „Tatry” za rok 2022. Przewodniczący Rady Bogusław Waksmundzki mówił m.in. o zakończeniu realizacji mikroprojektów w ramach projektów parasolowych Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A PL-SK 2014-2021, o funkcjonowaniu Ośrodka Współpracy Polsko – Słowackiej oraz planowanych działaniach na najbliższe lata. Posiedzenie dało kolejną sposobność do zaprezentowania prac nad wdrażanymi inicjatywami euroregionalnymi i regionalnymi oraz projektami własnymi, a także problematyki nowego okresu programowania europejskiego 2021-2027 w kontekście współpracy transgranicznej, które zaprezentował Dyrektor Związku Euroregion „Tatry” Michał Stawarski.


Kongres Związku Euroregion „Tatry” przyjął trzech nowych członków: Województwo Małopolskie, Powiat Myślenicki i Gminę Zawoja. Województwo reprezentował wicemarszałek Łukasz Smółka, powiat myślenicki - Przewodniczący  Rady dr Tadeusz Żaba i wicestarosta Rafał Kudas, gminę Zawoja -  wójt Andrzej Pająk.


Przedstawiciele samorządów odebrali  pamiątkowe logo Euroregionu „Tatry”, symbolizujące przynależność do stowarzyszenia.


Kongres podjął uchwały w sprawach:

·         zatwierdzenia Sprawozdań Rady i Komisji rewizyjnej oraz udzielenia absolutorium Radzie

·         członkostwa zwyczajnego Województwa Małopolskiego

·         członkostwa zwyczajnego Powiatu Myślenickiego

·         członkostwa zwyczajnego Gminy Zawoja

 

 

Zobacz inne
Zapraszamy na pokaz filmu dokumentalnego pt. "303" w reż. Tomasza Magierskiego
2023-06-07
Pokaz filmu oraz spotkanie z reżyserem odbędą się w dniu 12 czerwca 2023 r. o godz. 18:00 w Transgranicznym Centrum Edukacji Euroregionu "Tatry" w Nowym Targu ul. Sobieskiego 2.
Zapraszamy na film dokumentalny pt. "Krakowiaczek ci ja..." w reż. Tomasza Magierskiego
2023-05-26
Pokaz filmu oraz spotkanie z reżyserem Tomaszem Magierskim odbędą się w dniu 6 czerwca 2023 r. o godz. 18:00 w Transgranicznym Centrum Edukacji Euroregionu "Tatry" w Nowym Targu, ul. Sobieskiego 2.
Posiedzenie Polsko-Słowackiej Grupy Roboczej ds. Współpracy Gospodarczej
2023-05-18
Po kilku latach przerwy, polskie Ministerstwo Rozwoju i Technologii we współpracy z Ministerstwem Gospodarki Republiki Słowackiej wznowiły rozmowy na temat dalszego rozwoju relacji gospodarczych pomiędzy Polską i Słowacją.
XXIX Kongres Związku Euroregion "Tatry"
2023-04-12
W dniu 21 kwietnia 2023 r. w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu odbędzie się XXIX Kongres Związku Euroregion "Tatry".