Strona główna Aktualności Obrady XXIX Kongresu Związku Euroregion "Tatry"

Obrady XXIX Kongresu Związku Euroregion "Tatry"

2023-04-24

Podczas XXIX Kongresu Związku Euroregionu „Tatry”, który odbył się w dniu 21 kwietnia 2023 r. w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej Nowym Targu, do grona członków Związku przyjęto Województwo Małopolskie, Powiat Myślenicki i Gminę Zawoja.

Na Kongres przybyli delegaci- przedstawiciele samorządów, członków Związku Euroregion „Tatry” oraz goście Pan Senator RP - Jan Hamerski,  Konsul  Republiki Słowacji w Krakowie Lenka Pifkova, honorowi członkowie Stanisław Hodorowicz, Antoni Nowak - długoletni Dyrektor Biura Związku Euroregion „Tatry”, Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej starszy brygadier Mariusz Łaciak, Komendant PSP w Nowym Targu młodszy brygadier Piotr Domalewski, Komendant Powiatowy Policji w Nowym Targu Grzegorz Wyskiel, przedstawiciele Izb Gospodarczych - Marek Teper, Jerzy Prażuch, Prezes Stowarzyszenia Kombinat „Podhale” Andrzej Kiernoziak, przedstawiciel Nadleśnictwa w Nowym Targu Przemysław Gał. Stronę słowacką Euroregionu „Tatry” reprezentowała p.o Dyrektora Združenia Euroregion Tatry Livia Jakšová.  


Obrady Kongresu prowadził wybrany przez delegatów Przewodniczący Jacek Lelek – Burmistrz Miasta i Gminy Stary Sącz. 


Uczestnicy kongresu zapoznali się ze Sprawozdaniem Rady Związku Euroregion „Tatry” z działalności w okresie od 01.09.2022 r. do 31.03.2023 r. oraz Sprawozdaniem Komisji rewizyjnej Związku Euroregion „Tatry” za rok 2022. Przewodniczący Rady Bogusław Waksmundzki mówił m.in. o zakończeniu realizacji mikroprojektów w ramach projektów parasolowych Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A PL-SK 2014-2021, o funkcjonowaniu Ośrodka Współpracy Polsko – Słowackiej oraz planowanych działaniach na najbliższe lata. Posiedzenie dało kolejną sposobność do zaprezentowania prac nad wdrażanymi inicjatywami euroregionalnymi i regionalnymi oraz projektami własnymi, a także problematyki nowego okresu programowania europejskiego 2021-2027 w kontekście współpracy transgranicznej, które zaprezentował Dyrektor Związku Euroregion „Tatry” Michał Stawarski.


Kongres Związku Euroregion „Tatry” przyjął trzech nowych członków: Województwo Małopolskie, Powiat Myślenicki i Gminę Zawoja. Województwo reprezentował wicemarszałek Łukasz Smółka, powiat myślenicki - Przewodniczący  Rady dr Tadeusz Żaba i wicestarosta Rafał Kudas, gminę Zawoja -  wójt Andrzej Pająk.


Przedstawiciele samorządów odebrali  pamiątkowe logo Euroregionu „Tatry”, symbolizujące przynależność do stowarzyszenia.


Kongres podjął uchwały w sprawach:

·         zatwierdzenia Sprawozdań Rady i Komisji rewizyjnej oraz udzielenia absolutorium Radzie

·         członkostwa zwyczajnego Województwa Małopolskiego

·         członkostwa zwyczajnego Powiatu Myślenickiego

·         członkostwa zwyczajnego Gminy Zawoja

 

 

Zobacz inne
Posiedzenie Rady Związku Euroregion "Tatry"
2024-02-19
W dniu 16.02.2024 r. w siedzibie Związku Euroregion "Tatry" odbyło się posiedzenie Rady.
Zakończył sie pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie małych projektów
2024-01-23
W dniu 19 stycznia 2024 r. o godz. 23:59 EUWT TATRY z o.o. zakończyło pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie małych projektów w ramach Funuszu Małych Projektów program Interreg Polska-Słowacja 2021-2027.
Posiedzenie Rady Związku Euroregion "Tatry"
2023-12-18
W dniu 15 grudnia 2023 r. w siedzibie Związku Euroregion „Tatry” w Nowym Targu odbyło się posiedzenie Rady,które otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Bogusław Waksmundzki.
I posiedzenie Komitetu ds. małych projektów programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 powołanego przez Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY- podmiotu zarządzającego Funduszem Małych Projektów.
2023-12-11
W dniu 8 grudnia 2023 r. w Transgranicznym Centrum Edukacji Euroregionu „Tatry” w Nowym Targu odbyło się I posiedzenie Komitetu ds. małych projektów programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 powołanego przez Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY- podmiotu zarządzającego Funduszem Małych Projektów.