Strona główna Aktualności Obrady XXVIII Kongresu Związku Euroregion "Tatry"

Obrady XXVIII Kongresu Związku Euroregion "Tatry"

2022-09-28

W dniu 27 września 2022 r. w Limanowskim Domu Kultury w Limanowej odbył się XXVIII Kongres Związku Euroregion "Tatry".

W Kongresie uczestniczyli delegaci - przedstawiciele członków Związku Euroregion „Tatry”. Przybyli także goście z Polski i Słowacji: Honorowi Członkowie Euroregionu "Tatry": Antoni Nowak, Stanisław Hodorowicz, Bogdan Wrzochalski, Oľga Marhuliková, Alexander Slafkovský, Konsul Republiki Słowackiej w Krakowie Lenka Pifková, Starosta Tatrzański Piotr Bąk, Kierownik Oddziału Europejskiej Współpracy Terytorialnej Wydział Certyfikacji i Budżetu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Stanisław Pajor, Dyrektor EUWT TATRY z o.o. Agnieszka Pyzowska, Zastępca Członka Komitetu Monitorującego Program Interreg V-A PL-SK 2014-2020 Andrzej Buńda, p.o. Dyrektora Zdruzenia Euroregion Tatry w Kieżmarku Lívia Jakšová, Marek Haber i Andrzej Haber.  


Kongres otworzył Przewodniczący Rady Bogusław Waksmundzki, a obrady prowadził wybrany przez delegatów Przewodniczący Jakub Jamróz Wójt Gminy Łapsze Niżne.

Kongres rozpoczął się prezentacją filmu pt. „Wendelin Haber – ojciec Euroregionu „Tatry” zrealizowanego w ramach mikroprojektu pt. „Rola Euroregionu „Tatry” w upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko-słowackiego” w ramach Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020.

Przewodniczący Rady Związku Euroregion „Tatry” Bogusław Waksmundzki przedstawił Sprawozdanie Rady Związku Euroregion „Tatry” z  działalności w okresie od 01.04.2022 r. do 31.08.2022 r.

Członek Komisji rewizyjnej Marek Szyszka przedłożył Sprawozdanie Komisji rewizyjnej z działalności w 20201 r. 
Kongres zatwierdził ww. Sprawozdania i udzielił Radzie absolutorium.

Dyrektor EUWT TATRY z o.o. Agnieszka Pyzowska przedstawiła informację na temat działalności Ugrupowania w 2021 r., natomiast Dyrektor Biura Związku Euroregion "Tatry" Michał Stawarski zaprezentował Informację na temat nowej perspektywy finansowej 2021-2027.   

Zobacz inne
Forum Gospodarcze 2022 w Tarnowie
2022-12-01
Forum Gospodarcze 2022 odbyło się w dniach 28-29 listopada 2022 r. w Zespole Szkół Muzycznych w Tarnowie.
XXIV posiedzenie Polsko-Słowackiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej
2022-11-03
W dniach 27-28 października 2022 r. w miejscowości Pezinok na Słowacji odbyło się XXIV posiedzenie Polsko-Słowackiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej.
Wieczór z filmem pt. "Po drugiej stronie dnia" w reżyserii Macieja Sikorskiego
2022-10-27
W dniu 26 października 2022 r. o godz. 18.00 w Transgranicznym Centrum Edukacji Euroregionu „Tatry” odbył się pokaz filmu fabularnego pt. „Po drugiej stronie dnia” w reżyserii Macieja Sikorskiego.
Zapraszamy na pokaz filmu fabularnego pt. "Po drugiej stronie dnia" w reżyserii Macieja Sikorskiego
2022-10-19
Prezentacja filmu oraz spotkanie z twórcami odbędzie się w dniu 26 października 2022 r. o godz. 18.00 w Transgranicznym Centrum Edukacji Euroregionu "Tatry" w Nowym Targu, ul. Sobieskiego 2.
XXVIII Kongres Związku Euroregion "Tatry"
2022-09-14
W dniu 27 września 2022 r. w Limanowskim Domu Kulury w Limanowej odbędzie się XXVIII Kongres Związku Euroregion "Tatry"