Strona główna Aktualności Obrady XXVIII Kongresu Związku Euroregion "Tatry"

Obrady XXVIII Kongresu Związku Euroregion "Tatry"

2022-09-28

W dniu 27 września 2022 r. w Limanowskim Domu Kultury w Limanowej odbył się XXVIII Kongres Związku Euroregion "Tatry".

W Kongresie uczestniczyli delegaci - przedstawiciele członków Związku Euroregion „Tatry”. Przybyli także goście z Polski i Słowacji: Honorowi Członkowie Euroregionu "Tatry": Antoni Nowak, Stanisław Hodorowicz, Bogdan Wrzochalski, Oľga Marhuliková, Alexander Slafkovský, Konsul Republiki Słowackiej w Krakowie Lenka Pifková, Starosta Tatrzański Piotr Bąk, Kierownik Oddziału Europejskiej Współpracy Terytorialnej Wydział Programów Infrastrukturalnych i Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Stanisław Pajor, Dyrektor EUWT TATRY z o.o. Agnieszka Pyzowska, Zastępca Członka Komitetu Monitorującego Program Interreg V-A PL-SK 2014-2020 Andrzej Buńda, p.o. Dyrektora Zdruzenia Euroregion Tatry w Kieżmarku Lívia Jakšová, Marek Haber i Andrzej Haber.  


Kongres otworzył Przewodniczący Rady Bogusław Waksmundzki, a obrady prowadził wybrany przez delegatów Przewodniczący Jakub Jamróz Wójt Gminy Łapsze Niżne.

Kongres rozpoczął się prezentacją filmu pt. „Wendelin Haber – ojciec Euroregionu „Tatry” zrealizowanego w ramach mikroprojektu pt. „Rola Euroregionu „Tatry” w upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko-słowackiego” w ramach Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020.

Przewodniczący Rady Związku Euroregion „Tatry” Bogusław Waksmundzki przedstawił Sprawozdanie Rady Związku Euroregion „Tatry” z  działalności w okresie od 01.04.2022 r. do 31.08.2022 r.

Członek Komisji rewizyjnej Marek Szyszka przedłożył Sprawozdanie Komisji rewizyjnej z działalności w 20201 r. 
Kongres zatwierdził ww. Sprawozdania i udzielił Radzie absolutorium.

Dyrektor EUWT TATRY z o.o. Agnieszka Pyzowska przedstawiła informację na temat działalności Ugrupowania w 2021 r., natomiast Dyrektor Biura Związku Euroregion "Tatry" Michał Stawarski zaprezentował Informację na temat nowej perspektywy finansowej 2021-2027.   

Zobacz inne
Posiedzenie Rady Związku Euroregion "Tatry"
2024-02-19
W dniu 16.02.2024 r. w siedzibie Związku Euroregion "Tatry" odbyło się posiedzenie Rady.
Zakończył sie pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie małych projektów
2024-01-23
W dniu 19 stycznia 2024 r. o godz. 23:59 EUWT TATRY z o.o. zakończyło pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie małych projektów w ramach Funuszu Małych Projektów program Interreg Polska-Słowacja 2021-2027.
Posiedzenie Rady Związku Euroregion "Tatry"
2023-12-18
W dniu 15 grudnia 2023 r. w siedzibie Związku Euroregion „Tatry” w Nowym Targu odbyło się posiedzenie Rady,które otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Bogusław Waksmundzki.
I posiedzenie Komitetu ds. małych projektów programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 powołanego przez Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY- podmiotu zarządzającego Funduszem Małych Projektów.
2023-12-11
W dniu 8 grudnia 2023 r. w Transgranicznym Centrum Edukacji Euroregionu „Tatry” w Nowym Targu odbyło się I posiedzenie Komitetu ds. małych projektów programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 powołanego przez Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY- podmiotu zarządzającego Funduszem Małych Projektów.