Strona główna Aktualności Obrady XXVIII Kongresu Związku Euroregion "Tatry"

Obrady XXVIII Kongresu Związku Euroregion "Tatry"

2022-09-28

W dniu 27 września 2022 r. w Limanowskim Domu Kultury w Limanowej odbył się XXVIII Kongres Związku Euroregion "Tatry".

W Kongresie uczestniczyli delegaci - przedstawiciele członków Związku Euroregion „Tatry”. Przybyli także goście z Polski i Słowacji: Honorowi Członkowie Euroregionu "Tatry": Antoni Nowak, Stanisław Hodorowicz, Bogdan Wrzochalski, Oľga Marhuliková, Alexander Slafkovský, Konsul Republiki Słowackiej w Krakowie Lenka Pifková, Starosta Tatrzański Piotr Bąk, Kierownik Oddziału Europejskiej Współpracy Terytorialnej Wydział Programów Infrastrukturalnych i Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Stanisław Pajor, Dyrektor EUWT TATRY z o.o. Agnieszka Pyzowska, Zastępca Członka Komitetu Monitorującego Program Interreg V-A PL-SK 2014-2020 Andrzej Buńda, p.o. Dyrektora Zdruzenia Euroregion Tatry w Kieżmarku Lívia Jakšová, Marek Haber i Andrzej Haber.  


Kongres otworzył Przewodniczący Rady Bogusław Waksmundzki, a obrady prowadził wybrany przez delegatów Przewodniczący Jakub Jamróz Wójt Gminy Łapsze Niżne.

Kongres rozpoczął się prezentacją filmu pt. „Wendelin Haber – ojciec Euroregionu „Tatry” zrealizowanego w ramach mikroprojektu pt. „Rola Euroregionu „Tatry” w upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko-słowackiego” w ramach Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020.

Przewodniczący Rady Związku Euroregion „Tatry” Bogusław Waksmundzki przedstawił Sprawozdanie Rady Związku Euroregion „Tatry” z  działalności w okresie od 01.04.2022 r. do 31.08.2022 r.

Członek Komisji rewizyjnej Marek Szyszka przedłożył Sprawozdanie Komisji rewizyjnej z działalności w 20201 r. 
Kongres zatwierdził ww. Sprawozdania i udzielił Radzie absolutorium.

Dyrektor EUWT TATRY z o.o. Agnieszka Pyzowska przedstawiła informację na temat działalności Ugrupowania w 2021 r., natomiast Dyrektor Biura Związku Euroregion "Tatry" Michał Stawarski zaprezentował Informację na temat nowej perspektywy finansowej 2021-2027.   

Zobacz inne
Wieczór z filmem Tomasza Magierskiego pt. "Julian Stańczak. Złapać światło"
2023-03-01
W dniu 28 lutego 2023 r. o godz. 18:00 w Transgranicznym Centrum Edukacji Euroregionu „Tatry” odbył się pokaz filmu pt. „Julian Stańczak. Złapać światło” w reż. Tomasza Magierskiego.
Zapraszamy na film dokumentalny pt. "Julian Stańczak. Złapać światło" w reż. Tomasza Magierskiego
2023-02-21
Związek Euroregion "Tatry" zaprasza na projekcję filmu pt. "Julian Stańczak. Złapać światło" w reż. Tomasza Magierskiego.
Prezentacja Euroregionu "Tatry" w Instytucie Polskim w Bratysławie
2023-02-20
W dniu 16 lutego 2023 r. w Instytucie Polskim w Bratysławie odbył się pokaz filmu pt. „Wendelin Haber - ojciec Euroregionu „Tatry” w reż. Łukasza Pereszczaka, któremu towarzyszyła prezentacja efektów mikroprojektów realizowanych w ramach projektu parasolowego pt. "Łączy nas natura i kultura" Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 zarządzanego przez Związek Euroregion "Tatry" w partnerstwie z Samorządowym Krajem Preszowskim oraz Samorządowym Krajem Żylińskim.
Prezentacja filmu pt. "Wendelin Haber - ojciec Euroregionu "Tatry"
2023-02-07
Związek Euroregion "Tatry" zaprasza na prezentację filmu pt. "Wendelin Haber - ojciec Euroregionu "Tatry" w reż. Łukasza Pereszczaka.
Wieczór z filmem Tomasza Magierskiego pt. "Przemyśl. Złamane marzenia"
2023-01-10
W dniu 9 stycznia 2023 r. o godz. 18:00 w Transgranicznym Centrum Euroregionu „Tatry” odbył się pokaz filmu pt. „Przemyśl. Złamane marzenia” w reż. Tomasza Magierskiego.