Strona główna Aktualności Obrady XXVIII Kongresu Związku Euroregion "Tatry"

Obrady XXVIII Kongresu Związku Euroregion "Tatry"

2022-09-28

W dniu 27 września 2022 r. w Limanowskim Domu Kultury w Limanowej odbył się XXVIII Kongres Związku Euroregion "Tatry".

W Kongresie uczestniczyli delegaci - przedstawiciele członków Związku Euroregion „Tatry”. Przybyli także goście z Polski i Słowacji: Honorowi Członkowie Euroregionu "Tatry": Antoni Nowak, Stanisław Hodorowicz, Bogdan Wrzochalski, Oľga Marhuliková, Alexander Slafkovský, Konsul Republiki Słowackiej w Krakowie Lenka Pifková, Starosta Tatrzański Piotr Bąk, Kierownik Oddziału Europejskiej Współpracy Terytorialnej Wydział Programów Infrastrukturalnych i Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Stanisław Pajor, Dyrektor EUWT TATRY z o.o. Agnieszka Pyzowska, Zastępca Członka Komitetu Monitorującego Program Interreg V-A PL-SK 2014-2020 Andrzej Buńda, p.o. Dyrektora Zdruzenia Euroregion Tatry w Kieżmarku Lívia Jakšová, Marek Haber i Andrzej Haber.  


Kongres otworzył Przewodniczący Rady Bogusław Waksmundzki, a obrady prowadził wybrany przez delegatów Przewodniczący Jakub Jamróz Wójt Gminy Łapsze Niżne.

Kongres rozpoczął się prezentacją filmu pt. „Wendelin Haber – ojciec Euroregionu „Tatry” zrealizowanego w ramach mikroprojektu pt. „Rola Euroregionu „Tatry” w upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko-słowackiego” w ramach Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020.

Przewodniczący Rady Związku Euroregion „Tatry” Bogusław Waksmundzki przedstawił Sprawozdanie Rady Związku Euroregion „Tatry” z  działalności w okresie od 01.04.2022 r. do 31.08.2022 r.

Członek Komisji rewizyjnej Marek Szyszka przedłożył Sprawozdanie Komisji rewizyjnej z działalności w 20201 r. 
Kongres zatwierdził ww. Sprawozdania i udzielił Radzie absolutorium.

Dyrektor EUWT TATRY z o.o. Agnieszka Pyzowska przedstawiła informację na temat działalności Ugrupowania w 2021 r., natomiast Dyrektor Biura Związku Euroregion "Tatry" Michał Stawarski zaprezentował Informację na temat nowej perspektywy finansowej 2021-2027.   

Zobacz inne
Wydarzenie odwołane!
2023-06-23
Uprzejmie informujemy, że Instytut Słowacki w Warszawie odwołał zaplanowany na dzien 29 czerwca 2023 r. pokaz filmu pt. "Wendelin Haber - ojciec Euroregionu "Tatry" oraz prezentację efektów polsko-słowackich mikroprojektów w ramach Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020.
Prezentacja filmu pt. "Wendelin Haber - ojciec Euroregionu "Tatry"  w Instytucie Słowackim w Warszawie
2023-06-20
Pokaz filmu odbędzie się w dniu 29 czerwca 2023 r. o godz. 17:30 w Instytucie Słowackim w Warszawie, ul. Krzywe Koło 12/14a.
Kolejny pokaz filmu dokumentalnego w reż. Tomasza Magierskiego odbył się w dniu 12  czerwca 2023 r. w Transgranicznym Centrum Edukacji Euroregionu "Tatry".
2023-06-13
Tym razem był to film pt. „303” przedstawiający historię trzech pilotów najsłynniejszej polskiej jednostki lotniczej z okresu II wojny światowej Witolda Urbanowicza, Mirosława Ferica i Johna Kenta, którzy zasłynęli w czasie Bitwy o Anglię w 1940 roku.
Zapraszamy na pokaz filmu dokumentalnego pt. "303" w reż. Tomasza Magierskiego
2023-06-07
Pokaz filmu oraz spotkanie z reżyserem odbędą się w dniu 12 czerwca 2023 r. o godz. 18:00 w Transgranicznym Centrum Edukacji Euroregionu "Tatry" w Nowym Targu ul. Sobieskiego 2.
Wieczór z filmem Tomasza Magierskiego pt. "Krakowiaczek ci ja..."
2023-06-06
Kolejny wieczór z filmem dokumentalnym Tomasza Magierskiego odbył się w dniu 6 czerwca 2023 r. w Transgranicznym Centrum Edukacji Euroregionu "Tatry".