resetpowiększdrukuj

Konkurs ofert na przygotowanie i przeprowadzenie dwóch cykli szkoleń

Konkurs ofert na przygotowanie i przeprowadzenie dwóch cykli szkoleń2019-09-04
Zapraszamy do składania ofert na przygotowanie i przeprowadzenie dwóch cykli szkoleń w ramach projektu pn. "Transgraniczne Centrum Edukacji Euroregionu „Tatry” , współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz wsparciu finansowym z budżetu Województwa Małopolskiego. Każdy z cykli składa się z 9 szkoleń specjalistycznych dla polskich i słowackich pracowników administracji samorządowej. Cykle szkoleń mają zostać zrealizowane do dnia 30.11.2020 r
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się pod linkiem: http://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1204500