Hlavná strana

Euroregión „Tatry” vznikl z idey zblíženia a všestrannej spolupráce medzi obyvateľmi, inštitúciami a predstaviteľmi samosprávnych jednotiek poľsko-slovenského pohraničia. Dňa 26. augusta 1994 predstavitelia poľských a slovenských miestnych samospráv Podhalia, Spiša, Oravy a Liptova na zakladacom kongrese v Nowom Targu podpísali Dohodu medzi samosprávami Poľska a Slovenska o založení cezhraničného združenia Euroregión „Tatry”. Tvoria ho dva spolky prihraničných samosprávnych jednotiek: na poľskej strane Združenie Euroregión „Tatry” so sídlom v Nowom Targu a na slovenskej strane Združenie Región „Tatry” so sídlom v Kežmarku.
Územie, ktoré svojimi hranicami zahŕňa Euroregión „Tatry”, patrí k typicky horským. Je tiež jedným z najviac čarovných a rôznorodých regiónov z hľadiska geografického, prírodného a krajinného. V jeho srdci sa nachádzajú Tatry, ktoré dominujú nad okolo sa rozprestierajúcimi historicko-geografickými krajmi: Oravou, Podhalím, Spišom, Liptovom, Pieninami a Sandeckom.