Predstavenie strediska

Vzhľadom na všestrannú činnosť Euroregiónu „Tatry” vzniklo v roku 2003 z prostriedkov Európskej únie Stredisko poľsko-slovenskej spolupráce v Nowom Targu. Stredisko má funkciu kultúrneho centra, tieņ informačnú a propagačnú funkciu regiónu. Je miestom rôznych kultúrnych podujatí, stretnutí s umelcami z pohraničia, výstav, akcií, koncertov či vedeckých konferencií. Tu sa nachádza konferenčná sála pre 120 osôb vybavená multimediálnym projektorom, audiovizuálnou technikou a systémom simultánneho prekladania, priestranné recepčné miestnosti, plniace taktiež výstavnú funkciu. Aj tu sú kancelárie Euroregiónu "Tatry". „Zrkadlový“ Dom slovensko-poľského stretávania bol vytvorený v roku 2007 v Kežmarku na Slovensku  v rámci projektu zrealizovaného Združením Región „Tatry