Wystawa pt. "Najstarsze wizerunki Tatr na rycinach, litografiach i mapach"

Wystawa pt. Najstarsze wizerunki Tatr na rycinach, litografiach i mapach, której organizatorami są Związek Euroregion „Tatry” oraz Muzeum w Kieżmarku jest szczególnym zaproszeniem do odbycia podróży w czasie i poznania najstarszych, często bardzo fantazyjnych wyobrażeń Tatr, przedstawionych na kilkudziesięciu rycinach, litografiach i mapach, wypożyczonych z bogatych zbiorów Henryka Rączki, a także Biblioteki Jagiellońskiej, Muzeum w Kieżmarku oraz innych. Na wystawie można podziwiać m.in. pochodzący z wydanej w Norymberdze w 1493 roku jednej z pierwszych drukowanych kronik autorstwa Hartmanna Schedla drzeworyt z widokiem Krakowa, w którego lewym górnym rogu przedstawiono pagórkowate góry, najprawdopodobniej Tatry. Prezentowany jest również pierwszy znany wizerunek miasta Kieżmarku, w którego tle bardzo wyraźnie rysują się Wysokie Tatry. Został on utrwalony na herbie znajdującym się na pierwszej strony dokumentu z 1655 roku, dotyczącego przywilejów nadanych miastu Kieżmark przez Ferdynanda III. Na wystawie znalazła się także reprodukcja fragmentu polichromii drewnianego kościółka św. Elżbiety w Trybszu z 1647 roku, przedstawiająca scenę Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz scenę sądu ostatecznego, spoza której wyłaniają się trzy szczyty górskie widziane z Trybsza, przypominające swoim wyglądem Płaczliwą Skałę, Hawrań i Lodowy. Zgromadzono również kolekcję litografii z widokami Tatr, wykonane przez Emanuela Kronbacha w 1832 roku, liczne ryciny, mapy i najstarsze tatrzańskie panoramy. Ciekawostką są miedzioryty i mapy z dzieła angielskiego podróżnika Roberta Townsona Travels in Hungary, with a short account of Vienna in the year 1793, wydanego w Londynie w 1797 roku. Wystawa ta jest preludium do dalszych działań - w 2010 roku ukaże się obszerne dwujęzyczne wydawnictwo albumowe prezentujące najstarsze wizerunki Tatr oraz zorganizowana zostanie międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona ikonografii Tatr.
 
Zapraszamy do obejrzenia relacji z wernisażu wystawy w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu w internetowym serwisie informacyjnym Nowotarskiej Telewizji Kablowej http://www.ntvkpodhale.pl/Archiwum%202009/13.08.09/news6.htm