Wystawa pt. "Malarskie opowieści Antoniego Krzystyniaka i Juliusa Povazana"

W czwartek 6 sierpnia 2009 roku w Orawskiej Galerii w Dolnym Kubinie została otwarta wystawa pt. Malarskie opowieści Antoniego Krzystyniaka i Júliusa Považana. Jest ona jednym z wydarzeń realizowanego przez Związek Euroregion „Tatry” oraz polskich i słowackich partnerów projektu pt. Spotkanie siedmiu kultur pogranicza polsko-słowackiego „Od Ladislava Mednyánszkého do Jana Kantego Pawluśkiewicza” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 
Na wystawie prezentowane były obrazy dwóch wybitnych współczesnych malarzy z nurtu sztuki naiwnej – nowotarżanina Antoniego Krzystyniaka, który swoją przygodę z malarstwem rozpoczął dopiero po przejściu na emeryturę i jego twórczość wciąż pozostaje mało znana szerszej publiczności oraz Júliusa Považana, który tworzy już od ponad 50 lat, a jego obrazy prezentowane były w licznych galeriach w całej Europie i świecie.

Obydwaj malarze inspiracje do swojej twórczości czerpią z życiowych doświadczeń. U Považana głównym bohaterem obrazów jest człowiek ze swoimi sprawami, ważnymi i błahymi, z radościami i smutkami, w pracy i podczas odpoczynku. Krzystyniak częściej kontempluje przyrodę i górskie krajobrazy, ale sięga również do scen rodzajowych, w których pokazuje pracę na roli, zajęcia górali, wnętrza ich domów oraz sprzęty codziennego użytku. Obaj opowiadają o obrzędach świątecznych oddając ich nastrój i pokazując lokalne zwyczaje. Obrazy Považana są radosne i kolorowe, pełne magii i życia. Ludzkie postacie i zwierzęta przedstawi on w działaniu i nieustannym ruchu, często zawieszone w powietrzu i krążące w przestrzeni. Świat na obrazach Krzystyniaka jest uporządkowany, statyczny i schematyczny. Każdy z tych dwóch malarzy ma swój styl, rozpoznawalny na pierwszy rzut oka. Ich malarskie opowieści nie wymagają podpisu. Treści w nich zawarte są czytelne dla każdego odbiorcy.

 
Wystawę można było oglądać w Orawskiej Galerii w Dolnym Kubinie do końca sierpnia 2009 roku, natomiast we wrześniu została ona zaprezentowana w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu.

Prezentowane na wystawie obrazy Júliusa Považana pochodziły ze zbiorów Orawskiej Galerii w Dolnym Kubinie, natomiast prace Antoniego Krzystyniaka udostępniły Miejski Ośrodek Kultury i Muzeum Podhalańskie w Nowym Targu.

Relację z wernisażu wystawy w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu można obejrzeć w internetowym serwisie informacyjnym Nowotarskiej Telewizji Kablowej http://www.ntvkpodhale.pl/Archiwum%202009/09.09.09/news6.htm