Wydawnictwo albumowe pt. "Najstarsze wizerunki Tatr"

Położone w samym sercu polsko-słowackiego pogranicza Tatry budziły respekt, podziw i zainteresowanie zarówno wśród przedstawicieli różnych narodów, zamieszkujących rozpościerające się wokół Tatr krainy, jak i wśród przybywających tu licznie podróżników, badaczy, poszukiwaczy przygód i cennych kruszców. To oni są autorami pierwszych, fantazyjnych wyobrażeń Tatr. Z czasem zaczęto zapuszczać się w głąb Tatr, odkrywać je i poznawać. Powstawały coraz bardziej realne mapy, szkice, ryciny oraz panoramy Tatr widzianych z południowej i północnej strony. W rezultacie w ciągu wieków zgromadzona została bogata i różnorodna ikonografia Tatr, których liczne i cenne wizerunki znajdują się obecnie w zbiorach muzeów, galerii, bibliotek, archiwów i prywatnych kolekcjonerów i nie są dostępne dla szerszej publiczności. Stawiając sobie za cel upowszechnianie bezcennych wartości dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko-słowackiego Związek Euroregion „Tatry” przygotował i zaprezentował szerokiej publiczności pozyskane z różnych zbiorów najstarsze wizerunki Tatr – mapy, panoramy, szkice, ryciny, litografie podczas wystawy pt. Najstarsze wizerunki Tatr. Była ona prezentowana w sierpniu 2009 roku w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu, a następnie we wrześniu w Muzeum w Kieżmarku. Równocześnie trwały prace nad dwujęzycznym, polsko-słowackim wydawnictwem albumowym prezentującym reprodukcje najcenniejszych i najstarszych wizerunków Tatr, które dziś oddajemy w ręce Czytelników.
 

Najstarsze wizerunki Tatr
2011-02-26
W dniu 23 lutego w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu odbyła się promocja polsko-słowackiego wydawnictwa albumowego pt. "Najstarsze wizerunki Tatr", który został przygotowany i wydany w ramach projektu pt. Spotkanie siedmiu kultur pogranicza polsko-słowackiego „Od Ladislava Mednyánszkeho do Jana Kantego Pawluśkiewicza”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Promocja wydawnictwa albumowego pt. "Najstarsze wizerunki Tatr"
2011-02-21
Związek Euroregion "Tatry" zaprasza na promocję albumu pt. "NAJSTARSZE WIZERUNKI TATR". Spotkanie promocyjne będzie zarazem podsumowaniem realizacji transgranicznego projektu pt. Spotkanie siedmiu kultur pogranicza polsko-słowackiego "Od Ladislava Mednyanszkeho do Jana Kantego Pawluśkiewicza".