Słowacko-Polski Konkurs Plastyczno-Literacki pt. Śladami Ladislava Mednyanszkeho

Jednym z patronów artystycznych projektu pt. Spotkanie siedmiu kultur pogranicza polsko-słowackiego jest Ladislav Mednyánszky, wybitny słowacki malarz, żyjący na przełomie XIX i XX wieku. To właśnie jego osobie i twórczości poświęcony został Słowacko-Polski Konkurs Plastyczno-Literacki pt. Śladami Ladislava Mednyánszkeho, przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i średnich oraz młodzieży do 26 roku życia. Prace uczestników konkursu zostały zaprezentowane podczas wystaw w Kieżmarku i Nowym Targu, a najciekawsze - nagrodzone. Dla najlepszych młodych twórców zorganizowana została również wycieczka do leżącego obok Kieżmarku Kasztelu w Strażka, rodzinnej siedziby rodu Mednyánszkich, w którym prezentowana jest stała ekspozycja dotycząca twórczości i życia Ladislava Mednyánszkeho.