Súťaž

Pozývame vás na účasť v online fotosúťaži s názvom „Bohatstvo kultúr poľsko-slovenského pohraničia", ktorú organizuje Zväzok Euroregión „Tatry" v Nowom Targu v spolupráci so Združením Euroregión Tatry v Kežmarku. Fotografická súťaž je organizovaná v rámci mikroprojektu s názvom „Úloha Euroregiónu „Tatry" v šírení kultúrneho dedičstva poľsko-slovenského pohraničia" spolufinancovaného Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014–2020.
Súťaži sa môžu zúčastniť plnoleté osoby z Poľska a zo Slovenska.

Súťaž je organizovaná v dvoch kategóriách:

  • Kategória I. – archívne fotografie do roku 2007
  • Kategória II. – súčasné fotografie

Pre zapojenie sa do súťaže musíte poslať maximálne 3 fotografie v každej kategórii, ktoré budú prezentovať zvyky, tradíciu, kultúru, spoločenský život či remeslo kultúr poľsko-slovenského pohraničia, t. j.: poľskej, slovenskej, maďarskej, židovskej, rómskej, rusínskej a nemeckej, ktoré neboli predtým ocenené na iných súťažiach.
Fotografie treba poslať vo formáte tiff alebo jpg v rozlíšení 2000 x 3000 px.
Účasť na súťaži je bezplatná.Prihlášky zasielajte do dňa 30.4.2021

Fotografie zaslané na súťaž budú hodnotené poľsko-slovenskou šesťčlennou porotou, ktorá vyberie víťazov a fotografie na posúťažnú výstavu.

Na víťazov čakajú ceny!

Výstava bude organizovaná v Stredisku poľsko-slovenskej spolupráce v Nowom Targu, a v Dome slovensko-poľského stretávania v Kežmarku na Slovensku. 
Výstavu bude sprevádzať katalóg. 

Odporúčame vám prečítať si Súťažný poriadok, ktorýje uvedený nižšie.

Formulár prihlášky na internetovú fotografickú súťaž s názvom „Bohatstvo kultúr poľsko-slovenského pohraničia“

Osobné údaje, súhlas


Súbory, ktoré treba vytlačiť, podpísať a priložiť sú uvedené nižšie.
Osobné údaje ( pdf alebo jpg )

Pravidlá

*

Súťažné spisy

Súťažné fotografie” minimálne jedna, maximálne tri. Každú fotografiu prosíme zasielať vo formáte tiff alebo jpg v rozlíšení 2000 x 3000 px.

Súťažná fotografia 1

verzia - 2000px x 3000px ( tiff alebo jpg)

Súťažná fotografia 2


verzia - 2000px x 3000px ( tiff alebo jpg)

Súťažná fotografia 3


verzia - 2000px x 3000px ( tiff alebo jpg)

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym
rozpočtom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014–2020.