Pogranicze Polsko-Słowackie 2007

wyd. Związek Euroregion „Tatry”, ss. 260, Nowy Targ 2007

Specjalne wydanie dwujęzycznego rocznika Euroregionu „Tatry” pt. Pogranicze Polsko-Słowackie w całości poświęcone zostało prezentacji rezultatów osiągniętych w trakcie realizacji projektu Spotkanie siedmiu kultur pogranicza polsko-słowackiego „Od Ladislava Mednyánszkeho do Jana Kantego Pawluśkiewicza” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG IIIA PL-SK 2004-2006. Zamieszczono w nim teksty referatów wygłoszonych podczas międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej zagadnieniom siedmiu kultur pogranicza, prezentacje sylwetek i twórczości Nikifora Krynickiego, Edwarda Sutora, Karola Kostura, Ladislava Mednyánszkeho i Jana Kantego Pawluśkiewicza, których wystawy zorganizowano w ramach projektu, a także relacje z warsztatów muzycznych i koncertu poświęconego motywom różnych kultur w twórczości kompozytorskiej Jana Kantego Pawluśkiewicza oraz recenzje albumu Anny Majorczyk Nowy Targ. Obrazki z miasteczka dwóch kultur.

Publikacja bezpłatna, dostępna w biurze Związku Euroregion „Tatry” w Nowym Targu oraz w wersji elektronicznej.