Pogranicze Polsko-Słowackie 2003-2004

wyd. Związek Euroregion „Tatry”, ss. 156, Nowy Targ 2005

Lata 2003-2004 obfitowały w ważne wydarzenia w Euroregionie „Tatry”. W dniu 26 sierpnia 2004 roku obchodzono 10-lecie działalności naszego stowarzyszenia, a cały rok 2004 obfitował w liczne przedsięwzięcia związane z tym jubileuszem. Szczególnym wydarzeniem była wizyta  prezydenta Republiki Słowackiej Ivan Gašparowicza w nowo otwartym Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu w dniu 19 listopada 2004 roku. W roczniku zamieszczamy obszerną relację z tego wydarzenia. Ponadto w rozdziale Z przeszłości… prezentujemy kilka ciekawych artykułów polskich i słowackich autorów. Studia i eseje wypełniają dwa obszerne opracowania – profesora Jacka Kolbuszewskiego pt. Orawa w literaturze słowackiej oraz Wiesława A. Wójcika, który opisuje polską literaturę turystyczno-krajoznawczą poświęconą słowackim Tatrom. Natomiast Dagmar Kubištová zajmuje się dziejami przyjaźni słowackiego poety Hviezdoslava z Polakiem Romanem Zawilińskim. Przybliżamy także sylwetki niedawno zmarłych: współzałożycieli Euroregionu „Tatry” – Emila Kowalczyka i  Ivana Krušinskiego oraz Jerzego Saby Dobrzańskiego, wybitnego znawcy architektury obronnej Podtatrza. Znajdziemy tu także wspomnienia o  dzieciństwie spędzonym  przez Stefanię Burianovą w przedwojennym Nowym Targu oraz historię pewnej akcji ratunkowej przeprowadzonej w lutym 1945 roku w Rohaczach, w której uczestniczył przewodnik tatrzański i  partyzant Stanisław Gąsienica Wawrytko. Przypominamy także postać i  twórczość Hanki Nowobielskiej, poetki ludowej z Białki Tatrzańskiej. W rozdziale Nasze sprawy znaleźć można zbiór artykułów opisujących ważne i ciekawe wydarzenia z działalności Euroregionu „Tatry”. Witrynę tatrzańską wraz z  recenzjami nowych wydawnictw poświęconych Tatrom i Podtatrzu przygotował Mieczysław Mantyka. Rocznik zamyka kalendarium wydarzeń za lata 2003-2004 oraz streszczenie w języku angielskim.

Publikacja została wydana w ramach projektu pt. 10 lat współpracy transgranicznej Euroregionu „Tatry” – próba syntezy dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy Przygranicznej Phare Polska-Słowacja 2002.

Publikacja bezpłatna, dostępna w biurze Związku Euroregion „Tatry” w Nowym Targu oraz w wersji elektronicznej