Pogranicze Polsko-Słowackie 2002

wyd. Związek Euroregion „Tatry”, ss. 80, Nowy Targ 2002

Dwujęzyczny rocznik Euroregionu „Tatry” pt. Pogranicze Polsko-Słowackie powstał z myślą o prezentacji dokonujących się na pograniczu procesów społeczno-gospodarczych, politycznych i kulturalnych. Sięgamy w nim do historii i literatury oraz dziedzictwa kulturowego tych ziem. Zamierzamy rejestrować wydarzenia rozgrywające się na pograniczu, prezentować ciekawych ludzi i ich osiągnięcia. Naszą ambicją jest, aby publikowane artykuły poparte były dokumentacją naukową. Do współpracy zapraszamy polskich i słowackich specjalistów z różnych dziedzin. Pierwszy numer rocznika otwiera relacja z międzynarodowej konferencji Słowacko-polska współpraca transgraniczna – droga do Unii Europejskiej, która odbyła się 26 kwietnia 2002 roku w Popradzie z udziałem prezydentów Polski Aleksandra Kwaśniewskiego oraz Slowacji Rudolfa Schustera. Profesor Ivan Chalupecký przybliża historie kolegium pijarskiego w Podolińcu, natomiast esej o symbolice Tatr w słowackiej literaturze przygotował profesor Jacek Kolbuszewski. W rozdziale Nasze sprawy znalazły się artykuły informujące o bieżącej działalności Euroregionu „Tatry”. Postacie Jana Skupina oraz Jana Jagły przybliżamy w dziale Sylwetki. Rocznik zamyka opracowana przez Mieczysława Mantykę Witryna tatrzańska omawiająca najciekawsze nowości wydawnicze poświęcone Tatrom i Podtatrzu oraz kalendarium wydarzeń Euroregionu „Tatry”.

Publikacja została wydana w ramach projektu pt. Polsko-Słowacki System Informacyjny Euroregionu „Tatry” dofinansowanego z Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy Przygranicznej Phare Polska-Słowacja 2000.
Nakład wyczerpany. Publikacja dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie 
http://www.euroregion-tatry.pl/?id=aktualnosci_2003_02_28_ix_kongres_relacja