NAJSTARSZE WIZERUNKI TATR

wyd. Związek Euroregion "Tatry", ss. 108, Nowy Targ 2010
 
Położone w samym sercu polsko-słowackiego pogranicza Tatry od wieków budziły respekt swoją niedostępnością i grozą, a zarazem kusiły ukrytymi skarbami ziemi zarówno mieszkańców krain rozpościerających się wokół gór, jak i przybywających tu licznie podróżników, badaczy, poszukiwaczy przygód i cennych kruszców. To oni są autorami pierwszych, często bardzo fantazyjnych wyobrażeń Tatr. Z czasem zaczęto zapuszczać się w głąb Tatr, odkrywać je i poznawać. Powstawały coraz bardziej realne mapy, ryciny oraz panoramy Tatr widzianych z południowej i północnej strony. W rezultacie w ciągu wieków w zbiorach muzeów, galerii, bibliotek, archiwów i prywatnych kolekcjonerów zgromadzona została bogata i różnorodna ikonografia Tatr.
 
Latem 2009 roku Związek Euroregion „Tatry” zaprezentował w Nowym Targu i Kieżmarku na jednej ekspozycji najstarsze wyobrażenia gór tatrzańskich widzianych od południowej i północnej strony. Widzowie mogli wówczas podziwiać kilkadziesiąt map, rycin, drzeworytów, metalorytów i litografii pochodzących z polskiej i słowackich zbiorów. Obecnie zaprezentowano wydawnictwo albumowe, które zawiera najciekawsze wizerunki Tatr, pokazane na wystawie, a także te, do których dotarliśmy już po jej zakończeniu. Znalazły się wśród nich malowidła, mapy, tatrzańskie panoramy i widoki oraz weduty miast z Tatrami w tle. Archiwalne, historyczne obiekty ikonograficzne życzliwie udostępnili: Henryk Rączka – antykwariusz i kolekcjoner, Muzeum w Kieżmarku, Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, Państwowe Archiwum w Popradzie, Muzeum Podtatrzańskie w Popradzie, Nora Barathova, Wiesław Siarzewski oraz Maciej Żelazny. Autorem koncepcji merytorycznej albumu jest Antoni Nowak, który również napisał główny tekst. Współautorami tekstów są: Henryk Rączka oraz Erika Cintulová – dyrektor Muzeum w Kieżmarku. 
 
Książka została wydana w ramach projektu pt. Spotkanie siedmiu kultur pogranicza polsko-słowackiego „Od Ladislava Mednyánszkeho do Jana Kantego Pawluśkiewicza” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej