Michał Jagiełło, SŁOWACY W POLSKICH OCZACH

Dwutomowa publikacja Michała Jagiełły pt. "Słowacy w polskich oczach" w przekładzie na język słowacki.

wyd. Związek Euroregion "Tatry", ss. tom I 336, tom II 412, Nowy Targ 2014Publikacja została wydana przez Związek Euroregion "Tatry" w ramach mikroprojektu pt. "Piśmiennictwo na polsko-słowackim pograniczu - wydanie książki Michała Jagiełły pt. "Słowacy w polskich oczach" w przekładzie na język słowacki" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013.