MAPA EUROREGIONU „TATRY”

Kolejne, poszerzone i wzbogacone o plany największych miast regionu wydanie mapy, przedstawiające polski i słowacki obszar Euroregionu „Tatry”. Mapa została wydana w ramach projektu pt. 10 lat współpracy transgranicznej Euroregionu „Tatry” – próba syntezy dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy Przygranicznej Phare Polska-Słowacja 2002.
 
Mapa dostępna jest w biurze Związku Euroregion „Tatry” w Nowym Targu.