MALARSKIE OPOWIEŚCI ANTONIEGO KRZYSTYNIAKA I JULIÚSA POVAŽANA

wyd. Związek Euroregion „Tatry”, ss. 24, Nowy Targ 2009

Dwujęzyczny katalog wystawy dwóch wybitnych współczesnych malarzy z nurtu sztuki naiwnej – nowotarżanina Antoniego Krzystyniaka, który swoją przygodę z malarstwem rozpoczął dopiero po przejściu na emeryturę i jego twórczość wciąż pozostaje mało znana szerszej publiczności oraz Júliusa Považana, który tworzy już od ponad 50 lat, a jego obrazy prezentowane były w licznych galeriach w całej Europie i świecie. Obydwaj artyści inspiracje do swojej twórczości czerpią z życiowych doświadczeń. U Považana głównym bohaterem obrazów jest człowiek ze swoimi sprawami, ważnymi i błahymi, z radościami i smutkami, w pracy i podczas odpoczynku. Krzystyniak częściej kontempluje przyrodę i górskie krajobrazy, ale sięga również do scen rodzajowych, w których pokazuje pracę na roli, zajęcia górali, wnętrza ich domów oraz sprzęty codziennego użytku. Obaj opowiadają o obrzędach świątecznych oddając ich nastrój i pokazując lokalne zwyczaje. Obrazy Považana są radosne i kolorowe, pełne magii i życia. Ludzkie postacie i zwierzęta przedstawi on w działaniu i nieustannym ruchu, często zawieszone w powietrzu i krążące w przestrzeni. Świat na obrazach Krzystyniaka jest uporządkowany, statyczny i schematyczny. Każdy z tych dwóch malarzy ma swój styl, rozpoznawalny na pierwszy rzut oka. Ich malarskie opowieści nie wymagają podpisu. Treści w nich zawarte są czytelne dla każdego odbiorcy.

Publikacja bezpłatna, dostępna w biurze Związku Euroregion "Tatry" w Nowym Targu oraz w wersji elektronicznej.

Wystawa oraz katalog zrealizowane w ramach projektu pt. Spotkanie siedmiu kultur pogranicza polsko-słowackiego „Od Ladislava Mednyánszkeho do Jana Kantego Pawluśkiewicza” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego