Katalogi wystaw z cyklu ARTYŚCI POGRANICZA

Wśród licznych wydarzeń projektu Spotkanie siedmiu kultur pogranicza polsko-słowackiego „Od Ladislava Mednyánszkeho do Jana Kantego Pawluśkiewicza” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG IIIA PL-SK 2004-2006 w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu zaprezentowano trzy wystawy z cyklu Artyści pogranicza: na przełomie kwietnia i maja 2007 roku ekspozycję Żydzi w malarstwie Karola Kostura, w lipcu wystawę Malarstwo Nikifora Krynickiego i rzeźba Edwarda Sutora oraz zamykającą projekt wystawę Malarstwo i rysunek Ladislava Mednyánszkeho oraz żel-art Jana Kantego Pawluśkiewicza. Towarzyszyły im wydane przez Związek Euroregion „Tatry” katalogi, w których znawcy tematu przybliżyli sylwetki oraz twórczość artystów.

Publikacje bezpłatne, dostępne w biurze Związku Euroregion „Tatry” w Nowym Targu oraz w wersji elektronicznej: