5 LAT EUROREGIONU „TATRY” 1994-1999

red. A. Nowak, ss. 74, wyd. Związek Euroregion „Tatry”, Nowy Targ 1999

Ta wydana w języku polskim i słowackim publikacja powstała z okazji 5-lecia działalności Euroregionu „Tatry”. Autorzy przybliżają w niej genezę powstanie Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry”, jego strukturę organizacyjną, działalność i najważniejszych inicjatyw oraz przedsięwzięcia. Ponadto zamieszczono tu tekst dr Piotra Dąbrowskiego pt. Wybrane problemy ochrony dziedzictwa przyrodniczego na terenie Euroregionu „Tatry”.

Publikacja dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionalnych Zintegrowanego Programu Polskiej Granicy Wschodniej Phare 1997.

Nakład wyczerpany.