Zasadnutia Rady a Kongresu

Zasadnutie Rady Cezhraničného Zväzku Euroregión „Tatry“, 23.03.2010

Dňa 23. marca 2010 sa v Kežmarku uskutočnilo zasadnutie Rady Cezhraničného Zväzku Euroregión „Tatry“.

Program:

1.    Prijatie zápisnice zo zasadnutia Rady Cezhraničného Zväzku Euroregión „Tatry“ konanej dňa 27. 01. 20010 v Nowom Targu
2.    Príprava Kongresu Cezhraničného Zväzku Euroregión „Tatry“ konaného dňa 24. marca 2010 v Kežmarku
3.    Rôzne

XVI. Kongres Cezhraničného Zväzku Euroregión „Tatry”, 24.03.2010 Kežmarok

Program Kongresu
Správa o činnosti Rady Cezhraničného Zväzku Euroregión „Tatry” za rok 2009
Správa o činnosti revíznej komisie Cezhraničného Zväzku Euroregión „Tatry” za rok 2009
Uznesenia