PHARE

Fond malých projektov Programu cezhraničnej spolupráce Phare

V rokoch 1999-2006 kancelária Zväzku Euroregión „Tatry” v Nowom Targu získala moņnosť spravovať Fond malých projektov. Kancelária sa zaoberala ohlasovaním výziev, ńkolením navrhovateľov a beneficientov, prijímaním návrhov, zúčastňovala sa v procese formálneho a zásadného hodnotenia projektov, uzatvárala zmluvy z beneficientmi, monitorovala realizáciu projektov, poukazovala zálohy a konečné platby, kontrolovala vyúčtovania projektov. Vďaka finančným prostriedkom z Fondu malých projektov Programu cezhraničnej spolupráce Phare bolo zrealizovaných 80 malých cezhraničných projektov, ktoré boli spolufinancované sumou 574 607,54 euro. Na projektoch sa zúčastňovali tisíce obyvateľov poľsko-slovenského pohraničia, často z malých obcí vzdialených od kultúrnych centier. Zúčastňovala sa nielen mládeņ, ale aj dospelí, postihnutí, umelci, ńportovci, predstavitelia lokálnych samospráv. Realizovali sa desiatky udalostí, akcie, výstavy, stretnutia, dielne, konferencie. Objavili sa početné publikácie, sprievodcovia, mapy, informačné materiály. Boli vytýčené desiatky kilometrov turistických trás, peších aj cyklotrás. Natočené boli filmy, spracovaných bolo niekoľko plánovacích ńtúdií. Veľkému záujmu sa tešili zápasy v ľadovom hokeji, preteky v horskej cyklistike, stolnotenisové turnaje, kajakárske či lyžiarske preteky. Rôznorodé a bohaté boli kontakty škôl a kultúrnych inštitúcií. Beneficientmi projektov boli neziskové organizácie: školy, kultúrne inštitúcie, združenia, mestá, obce a okresy.