Konkurs

Zapraszamy Państwa do udziału w internetowym konkursie fotograficznym pt. „Bogactwo kultur pogranicza polsko-słowackiego”, który Związek Euroregion „Tatry” w Nowym Targu organizuje we współpracy ze Zdruzeniem Euroregion Tatry w Kieżmarku. Konkurs realizowany jest w ramach  mikroprojektu pt.: „Rola Euroregionu „Tatry” w upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko-słowackiego” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
Uczestnikami konkursu mogą być osoby pełnoletnie z Polski i ze Słowacji.

Konkurs prowadzony jest w dwóch kategoriach:
  • Kategoria I – fotografie archiwalne do roku 2007
  • Kategoria II – fotografie współczesne

Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać maksymalnie po 3 fotografie w każdej kategorii,  prezentujące zwyczaje, tradycję, kulturę, życie społeczne, rzemiosło kultur pogranicza polsko-słowackiego tj.: polskiej, słowackiej, węgierskiej, żydowskiej, romskiej, rusińskiej i niemieckiej, które wcześniej nie były nagradzane na innych konkursach.
Fotografie należy przesłać w formacie tiff lub jpg w rozdzielczości 2000 x 3000 px.
Udział w konkursie jest bezpłatny.
Zgłoszenia należy przesłać do dnia 30.04.2021 r. 
Oceny zgłoszonych fotografii dokona sześcioosobowe polsko-słowackie jury, które wybierze fotografie na wystawę pokonkursową oraz wyłoni laureatów.

Na zwycięzców czekają nagrody!

Wystawa prezentowana będzie w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu oraz w Domu Spotkań Słowacko-Polskich w Kieżmarku na Słowacji. 
Wystawie będzie towarzyszył katalog. 

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem konkursu, który zamieszczamy poniżej. 

Formularz zgłoszenia udziału do internetowego konkursu fotograficznego pt. "Bogactwo kultur pogranicza polsko-słowackiego"

Dane osobowe, zgody

Plik do wydrukowania, podpisania i załączenia poniżej
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych ( pdf lub jpg )

Regulamin

*

Pliki konkursowe

Fotografie konkursowe: minimum jedno zdjęcie, maksymalnie trzy. Każdą fotografie prosimy o przesłanie w rozdzielczości 2000px x 3000px

Fotografia konkursowa 1

wersja - 2000px x 3000px ( tiff lub jpg )

Fotografia konkursowa 2


wersja - 2000px x 3000px ( tiff lub jpg )

Fotografia konkursowa 3


wersja - 2000px x 3000px ( tiff lub jpg )

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej
Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.