Jury Biennale

Oceny prac zgłoszonych do Biennale Sztuki Naiwnej i Art Brut Pogranicza Polsko-Słowackiego im. Edwarda Sutora dokonało polsko-słowackie jury w składzie:

PRZEWODNICZĄCA:
Anna Dziubas – artysta plastyk, Kierownik Galerii Jatki w Nowym Targu (oddział MCK Sokół Nowy Sącz)

WICEPRZEWODNICZĄCA:
Erika Cintulová
– Dyrektor Muzeum w Kieżmarku

CZŁONKOWIE:
Antoni Nowak – Dyrektor Biura Związku Euroregion „Tatry”
Karolina Luksa – Galeria Szyb Wilson Pro Inwest Sp. z o.o. w Katowicach
Jana Majorová Garstková – Dyrektor Biura Združenia Región „Tatry” w Kieżmarku
Eva Luptáková – Dyrektor Orawskiej Galerii w Dolnym Kubinie (w pierwszym etapie oceny)